Stavba nového mostu v Komenského ulici v Olomouci

Práce na ochraně proti povodním v centru Olomouce pokračují. Nový most už dostává jasnější obrysy

V centru Olomouce pokračuje jedna z nejnáročnějších stavebních akcí za poslední desítky let. V Komenského ulici roste nový most v rámci probíhající realizace protipovodňových úprav. Stavbaři dokončili pilíře spodní stavby a nyní budují podpěrnou konstrukci mostovky. V místě budoucí náplavky na pravém břehu řeky Moravy objevili základy středověkých domů.

 

Technicky náročná etapa II. B zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce skoro dvou kilometrů na území centra města. Stavba za 730 milionů korun, která začala loni na jaře, navazuje na už dokončené protipovodňové úpravy s označením I. a II. A. 

Cílem právě probíhajících prací v centru Olomouce je zvýšit kapacitu řeky na úroveň 650 metrů kubických za sekundu, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém by měl podle vedení města ochránit před velkou vodou zhruba dvacet tisíc obyvatel Olomouce a majetek za tři miliardy korun. 

Nález archeologů stavbu nezpozdil

V současné době probíhá stavba nového mostu v Komenského ulici, v okolí Envelopy stavbaři dokončují ochranné a opěrné zídky a na několika místech probíhá také stavba vodovodu a kanalizace. Během stavebních prací v místě budoucí náplavky o šířce jedenácti metrů objevili archeologové základy historických domů a opevnění města, stavbu to ale nezpozdilo. 

„Dělníci dokončili pilíře spodní stavby mostu a nyní budují podpěrnou konstrukci mostovky. Stavba probíhá už více než rok a stále pracujeme přesně podle harmonogramu,“ řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Základy historických domů, které dělníci objevili při budování protipovodňových opatření v Olomouci
Zdroj: ČTK
Autor: Luděk Peřina

„Považuji za malý zázrak, že navzdory všem překvapením, která nám stavba přichystala, jedeme i rok po zahájení prací přesně podle harmonogramu. V následujících měsících uděláme všechno pro to, abychom v tomto duchu pokračovali.“

Jakub Vlk

stavbyvedoucí

Problémy v dopravě budou pokračovat i po dokončení mostu

Kvůli stavbě je zatím stále výrazně omezena doprava v centru Olomouce. Řidiči nemohou projíždět Komenského ulicí a omezení jsou také v okolních ulicích kolem řeky Moravy. Jízda centrem bude však komplikovaná i po dokončení mostu U Bristolu, což by mělo být do konce letošního roku. 

Po dokončení mostu se dělníci přesunou na druhý most na Masarykově třídě, který se má také zbourat. To výrazně zkomplikuje nejen automobilovou dopravu, ale i MHD. Po tomto mostě totiž jezdí tramvaje na hlavní trase do historického jádra města.

Už v minulosti se uvažovalo, že most na Masarykově třídě by mohli dělníci rozebírat a stavět postupně, po půlkách, aby byla tramvajová doprava zachována. O tom, jaký bude postup stavbařů, zatím nebylo rozhodnuto. Jisté však je, že problémy v dopravě budou v Olomouci až do celkového dokončení stavby v roce 2022.

I přes dílčí zdržení se státnímu podniku Povodí Moravy nejenže daří plnit harmonogram prací, ale dobu trvání stavby se dokonce podařilo zkrátit z původních 53 měsíců na čtyři roky. „Udělali jsme maximum pro to, aby stavba zatížila centrum města co nejméně a po co nejkratší dobu,“ doplnil mluvčí Povodí Moravy Chmelař. 

Povodně – v Olomouci nic vzácného

Město čelí povodním pravidelně, v průběhu 20. století byla Olomouc zasažena záplavami jedenáctkrát. Koryto řeky Moravy se průběžně upravovalo tak, aby dokázalo pojmout stále více vody, kapacita řeky však byla vždy překonána. 

Nejničivější povodeň v historii postihla Olomouc v roce 1997, kdy se ocitla pod vodou třetina města a v celém okrese zahynulo pět lidí. Právě tato událost byla hlavním impulzem k diskusi o protipovodňové ochraně Olomouce a realizaci aktuální investice.