Olomouc se připravuje na rozsáhlá protipovodňová opatření. Bourání dvou mostů zkomplikuje dopravu

V dubnu začne v Olomouci výstavba rozsáhlé protipovodňové ochrany na řece Moravě. Ochránit má na 20 tisíc obyvatel a před poškozením velkou vodou majetek v hodnotě asi tří miliard korun. V pondělních podvečerních hodinách o podrobnostech akce informovali veřejnost zástupci Olomouce a Povodí Moravy.

Video Protipovodňová opatření na Olomoucku
video

Protipovodňová opatření na Olomoucku

Setkání s občany trvalo tři hodiny, konstatoval redaktor České televize Martin Laštůvka, který jednání sledoval. „Lidé se ptali na to, jak bude řešeno parkování v oblasti výstavby, zajímali se také o to, jak proběhne bourání nábřežních zdí, které sousedí s obytnou částí,“ dodal. Jejich obyvatelé se totiž obávají toho, aby se stavební práce negativně neprojevily na statice domů.

V souvislosti s rozšířením koryta řeky Moravy přijde Olomouc o desítky parkovacích míst. Na druhou stranu by ale měla přibýt parkovací místa v ulici kapitána Nálepky, která bude jednosměrná, a také v zaslepené Pasteurově ulici.

Kvůli stavební a logistické náročnosti protipovodňové ochrany města spustí Povodí Moravy informační linku. Další informace se lidé mohou dozvědět také na speciálních webových stránkách.

„Během následujících 14 dnů zřídí zhotovitel telefonní linku, prostřednictvím které budou obyvatelé řešit problémy související se stavbou. Všechny potřebné kontakty a informace mohou obyvatelé sledovat také na webu k protipovodňové ochraně v Olomouci. Další informační setkání s občany proběhne v druhé polovině června před úplným uzavřením mostu Komenského.“

Václav Gargulák

generální ředitel Povodí Moravy

Bourání mostů výrazně zkomplikuje průjezd městem

Kvůli stavebním pracem, které mají ochránit Olomouc před velkou vodou, budou odstraněny dva staré mosty, které později nahradí nové. To na dlouhé měsíce zkomplikuje dopravu v Olomouci.

Jako první bude na jaře uzavřen most v Komenského ulici, vedle kterého bude postavena lávka pro pěší a cyklisty. Město uvažuje o tom, že s pomocí armády vybuduje provizorní most. Na jaře 2020 by měl přijít na řadu most na Masarykově třídě.

Po uzavření mostu v Komenského ulicí povedou Olomoucí značené objízdné trasy. Podrobnosti budou zveřejněny nejen na internetových stránkách protipovodňových opatření Olomouce, ale informace dostanou i lidé z okolí do poštovních schránek.

Dopravní omezení při chystané stavbě protipovodňových opatření na řece Moravě u centra Olomouce budou ale nakonec menší, než stavebníci plánovali. Olomoucká radnice se totiž nedávno dohodla s Povodím Moravy na úpravě organizace dopravy v okolí stavby. Původní varianta dopravních omezení se radním nelíbila, jelikož by podle nich byla ochromena doprava v širokém okolí. Omezení budou menší a potrvají kratší dobu.

Dohoda počítá se zachováním dopravy v předpolích mostu v Komenského ulici po celou dobu výstavby. Dohodnuto bylo i zkrácení úplné uzavírky tohoto důležitého mostu z 20 na 15 měsíců. Celková doba výstavby protipovodňových opatření v této části Olomouce tak potrvá 48 měsíců namísto původně plánovaných 53.

Místo padesátileté ochrana před třísetletou vodou

Protipovodňová opatření po dokončení ochrání Olomouc před více než třísetletou povodní, zatímco nyní koryto řeky Moravy pojme padesátiletý příval vody. Celková investice je odhadována na 1,75 miliardy Kč.

Na podzim 2013 byla dokončena stavba protipovodňových opatření, díky nimž jsou před záplavami z Moravy lépe chráněni obyvatelé čtvrtí Nové Sady a Nový Svět. Nyní byla zahájena příprava závěrečných protipovodňových opatření v severní části Olomouce i na opačné straně.