Normální je nesekat. Ostrava nechá trávu růst, aby se v ní usadil život, navíc zeleň ochladí ulice

V centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz letos vzniknou luční trávníky. Obvod omezí sečení trávy na dvakrát ročně, aby podpořil biodiverzitu rostlin a živočichů. Podle odborníků v přírodě výrazně ubývá hmyzu i některých druhů rostlin. Navíc místa s přirozenou skladbou zeleně mohou hmyzu poskytnout dostatek potravy a úkrytů.

Ilustrační snímek
Zdroj: AP Autor: Gero Breloer

„Z našeho okolí pomalu mizí různé druhy rostlin a hmyzu. Přispívá k tomu také městský způsob udržování zelených ploch, který představuje šestkrát do roka velmi nakrátko posekaný trávník,“ řekla mluvčí radnice v Moravské Ostravě a Přívozu Ludmila Kadrnková. 

„U naší veřejnosti přetrvává stereotypní nahlížení na městskou zeleň, a to v podstatě jen jako na něco, co má plnit estetickou funkci. Omezit počet sečí v městské zeleni považuji za rozumný krok.“

Tomáš Kuras

Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Na problém poukazují i odborníci, podle kterých výrazně ubývá hmyzu a následkem toho mizí i hmyzožraví ptáci a další zvířata. Na problém upozorňuje například ostravská zoologická zahrada nebo odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

„Je dobré si uvědomit, že nižší počet opylovačů vede například k nižší úrodě ovoce v příměstských zahradách, kde se jednoduše početnější hmyz vyplatí. Hmyz a bezobratlí mají také velmi důležitou funkci rozkladačů. Bez jejich pomoci by se nám netvořila úrodná půda a hromadil by se opad rostlin,“ upozornil Tomáš Kuras z olomoucké přírodovědecké fakulty. 

Luční trávníky budou hlavně v parcích

„Letos chceme vytvořit na zkoušku menší oblasti, jakési louky, kde trávu sesečeme nakrátko jen dvakrát do roka a budeme sledovat, které druhy rostlin, brouků a motýlů se k nám postupně vracejí,“ řekl místostarosta Rostislav Řeha (Piráti).

Luční trávníky by podle vedení městského obvodu měly vzniknout hlavně v parcích. Tři plochy budou například v Komenského sadech, další v parku Milady Horákové nebo v okolí nádraží Ostrava střed. Dohromady je vyhrazeno celkem třináct míst. 

Komenského sady v Ostravě
Zdroj: ČTK
Autor: Drahoslav Ramík

Nezapomíná se na alergiky? 

Luční trávníky budou podle vedení radnice označeny informačními cedulemi a bude jasně patrný přechod mezi částí louky a zbylou zelení. Nicméně vzniklé louky by měly být průchozí, jen tam bude vyšší porost než v ostatních částech parku.

„Vnímáme i případné obavy alergiků, aby jim vyšší porost s mnoha květinami třeba nepřitížil. Ve skutečnosti však alergiky mnohem více trápí nakrátko sekaný trávník, který je častým zdrojem roztočů a hub,“ doplnil Řeha. 

Golfový trávník ovlivňuje i klima

Podle odborníků je pro lidi z velkých měst mnohem důležitější klima než počet rostlin a hmyzu na zelených plochách. Městské klima je odlišné zejména z hlediska ročního teplotního chodu, teplotních extrémů nebo srážek. Budovy, silnice, chodníky nebo parkoviště v horkých letních dnech fungují jako akumulátory tepla.

Pobyt ve městě bývá v létě někdy až nesnesitelný a podobně to vypadá i v noci, kdy teplo pozvolna vyzařuje do prostředí. Takových nocí bývá podstatně více právě spíše v městských aglomeracích než na venkově nebo na horách.  

„Veškerá zeleň funguje jako přirozená klimatizační jednotka. Zeleň stabilizuje městské klima, tedy nedochází k extrémním teplotním výkyvům. Trávníky, stejně jako dřeviny, zvyšují vlhkost vzduchu, ten se pak příjemněji dýchá,“ doplnil Kuras s tím, že takto trávníky nemohou fungovat, pokud jsou nižšího vzrůstu nebo jsou úplně suché. 

Sečení trávníků dvakrát do roka zavádí radnice v Moravské Ostravě a Přívozu zatím jenom na zkoušku. Na konci roku chce tento experiment vyhodnotit, a pokud se osvědčí, mohlo by se omezování sečení trávníků stát pravidlem.