Oprava chátrajícího hradu Vízmburk je stále v nedohlednu

Červený Kostelec - Nenápadná zřícenina hradu Vízmburk nedaleko Červeného Kostelce na Náchodsku nepatří mezi nejvyhledávanější cíle prázdninových výprav do východních Čech. Příčina je jednoduchá - nachází se v dezolátním stavu, který nedovoluje památkářům zpřístupnit hradní komplex veřejnosti. Místní nadšenci i odborníci se snaží tento fakt změnit, a tak shánějí finanční prostředky na zachování cenného hradního komplexu.

Kamenné rozvaliny vízmburského hradu se lidským očím po staletí ukrývaly pod vrstvou hlíny. Vzhledem ke svému stáří však byly objeveny až v 70. letech minulého století. Tehdy všichni včetně odborníků z řad archeologie považovali obnažené kameny za poslední zbytky základů kdysi existujícího hradu. Následné výzkumy dokázaly, že se jedná o střešní klenby celé pevnosti dřímající pod zemí. V době, kdy vrstvy hlíny na vízmburském návrší poodkrývaly stále zřetelněji celý komplex hradu, se v souvislosti s novými nálezy mluvilo dokonce o „východočeských Pompejích“.

V současnosti nikdo nepochybuje o významu Vízmburka jako pramene pro studium středověkého stavitelství. „Jedná se o významnou hradní architekturu raně gotického stylu,“ uvedl správce zříceniny a pracovník Národního památkového ústavu Jan Češka. Zatímco v době nalezení způsobil Vízmburk malou archeologickou senzaci a lákal odborníky i novináře z celé republiky, v současnosti hrad pozbývá zájmu i potřebných financí. Politování nad současným stavem památky vyjadřují i návštěvníci, kteří si příležitostně najdou cestu ke zřícenině nazalesněném návrší.

V posledních dvou letech však dochází k častějším debatám ohledně záchrany chátrajícího objektu. Okolní obce mají velký zájem na zpřístupnění památky a podněcují vytváření nových koncepcí na záchranné práce. Mají jasno i ohledně potřebné částky. „Konečná suma, která by zahrnovala prostředky na rekonstrukci i dosud chybějící zastřešení,“ činí zhruba 50 milionů korun, nastínil Miroslav Novák ze Sdružení pro Vízmburk. Zatím však není nikdo schopen říci, kdy a jestli vůbec památkáři potřebnou sumu obdrží.

O současném stavu poněkud zapomenuté památky se budou moci návštěvníci již brzy přesvědčit na vlastní oči. Mimořádnou příležitost budou mít 13. a 14. září v rámci tzv. Vízmburských slavností.