Sto let od zavedení československé koruny připomíná nová mince ze zlata a stříbra

Česká národní banka v Kutné Hoře představila pamětní minci s nominální hodnotou 2000 korun, která připomíná zavedení československé koruny coby peněžní jednotky nového státu před 100 lety. Její prodejní cena je však vyšší, ČNB ji prodává smluvním partnerům za 10 tisíc korun. Celkový náklad je 7200 kusů.

Pamětní mince Zavedení československé koruny je bimetalová, tedy vyražená ze zlata a stříbra. Z jedné strany jí dominuje částečný portrét prvního ministra financí Aloise Rašína, který vedl odluku od rakousko-uherského peněžního systému. Z druhé strany je pak zlatá výplň s replikou československé korunové mince z roku 1922. Pamětní bimetalovou minci ČNB vydala teprve potřetí. V minulosti byly takové mince vyraženy ke konci tisíciletí a ke vstupu Česka do Evropské unie.

Nová koruna československá byla přesně před 100 lety ustavena takzvaným měnovým zákonem č. 187 o oběhu a správě platidel z 10. dubna 1919. V oběhu byla až do rozpadu státu a do měnové odluky se Slovenskem v roce 1993.

„Není náhodou, že se scházíme v Kutné Hoře, protože historie města je spjata s těžbou vzácných kovů, z nichž se mince ve středověku razily,“ uvedl guvernér centrální banky Jiří Rusnok při prezentaci v kutnohorské Galerii Středočeského kraje. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) poukázal na to, že česká měna a české mince jsou úzce spojeny i s českou kulturou.

Ředitel peněžní sekce ČNB Josef Ducháček řekl, že prodejní cena nové pamětní mince je podstatně vyšší než její nominální hodnota, protože zahrnuje tržní cenu zlata, stříbra, případně mědi, ale i další náklady ČNB spojené s ražbou. K výrobě bylo použito přes 201 kilogramů stříbra a 25 kilogramů zlata. Zajímavostí je podle Ducháčka to, že jde o zlato vytěžené ve 20. letech 20. století na českém území ve zlatodole Roudný.

„Cena, za kterou minci prodává smluvní partner koncovému uživateli, je záležitost cenové politiky příslušného smluvního partnera,“ dodal Ducháček.

Lidé si mohli vyměnit běžné dvacetikoruny za speciální

K letošním oslavám sto let od vzniku československé koruny ČNB přichystala řadu doprovodných akcí a zvláštních emisí platidel. Symbolem oslav se stala 130 kilogramů vážící zlatá mince v nominální hodnotě 100 milionů korun, která je k vidění na výstavě pořádané ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Správou Pražského hradu v Císařské konírně.

Pro numismatiky připravila ČNB několik speciálních pamětních emisí. Například výdej výročních dvacetikorunových mincí a stokorunové bankovky provázely koncem ledna na pobočkách ČNB v Praze i regionech několikahodinové fronty, a to i navzdory mrazivému počasí.