Stanjura, Středula a Zajíček debatovali o strategických investicích státu. Podle ministra úspory investice nezasáhnou

Musí se hledat další opatření, která půjdou souběžně s úsporným balíčkem a která usnadní podnikání v České republice a odstraní zbytečné regulace, řekl v pořadu Události, komentáře prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Dodal, že je zároveň potřeba, aby vznikl vládní výbor, který by řešil strategické investice státu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zmínil, že úsporná opatření strategické investice nezasáhnou. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly by se mělo nejvíce investovat do infrastruktury, například do energetiky či zdravotnictví.

Video Události, komentáře: Stanjura, Zajíček a Středula k vládnímu úspornému balíčku
video

Události, komentáře: Stanjura, Zajíček a Středula k vládnímu úspornému balíčku

Zdroj: ČT24

„Pokud se tu vůči podnikatelům uplatňuje, že se zvyšují daně nebo se ruší daňové výjimky a má to vést ke konsolidaci veřejných rozpočtů, což z našeho pohledu je cesta správným směrem, tak by to mělo být doprovázeno také, řekněme, deregulačním balíčkem nebo balíčkem, který bude odstraňovat administrativu,“ uvedl Zajíček.

Zmínil rovněž, že Hospodářská komora už delší dobu volá po vzniku vládního výboru, který by řešil strategické investice státu. „Oblast energetiky, dopravní infrastruktury a dalších strategických investic je potřeba v tuto chvíli nastartovat daleko rychleji, než to bylo doposud,“ dodal s tím, že nejde o otázku jen této vlády, ale i těch předcházejících, které podle něj tuto otázku podcenily. „My jsme rádi, že je tu vůle takový výbor ustanovit.“

Zajíček zmínil, že bude do budoucna potřeba hledat i další zdroje pro strategické investice, protože v současném ani v příštím rozpočtu peníze podle něj nebudou.  

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že vláda úsporná opatření nesměřuje proti investicím. „Investice chceme zachovat a platí to, co jsem říkal loni a platí i letos, že při přípravě státního rozpočtu stavíme tři základní cíle, které musíme balancovat, a nelze ani jeden z těch tří upřednostnit – snižování deficitu, udržení sociálního smíru a udržení investiční aktivity státu.“

Zmínil, že Česko například usiluje o získání gigafactory a jedná i o jiných strategických investicích.

Středula podotkl, že i odbory předloží svůj návrh. Podle něj by se nejvíce mělo investovat do infrastruktury – aby Česko mělo bezpečnou energetiku a také bezpečné zdravotnictví či zásobování potravin. „To znamená podpora zdrojů, které jsou u nás, například otázka léková – sami to cítíme teď v posledních měsících – je naprosto nebezpečná. Musíme do toho investovat a musíme myslet na budoucnost, tedy na investice do vědy a výzkumu.“

Zmínil, že vláda v rozpočtu pro příští rok navrhuje snížit o deset procent peníze na vědu a výzkum, což je podle něj vážný problém. 

Stanjura: Téma škrtů ve vědě je otevřené

Stanjura podotkl, že téma škrtů ve vědě a výzkumu je otevřené a ještě se o něm povedou debaty. „Já jsem příznivec toho, abychom vědu a výzkum podporovali zejména daňovými nástroji. Vedeme debatu o tom, jak ten proces jednoduše nastavit, aby se i menší firmy nebály investovat, aby věděly, že to jsou daňově uznatelné či daňově podporované věci. Na tom je shoda,“ uvedl.

Dodal ale, že i tato podpora je na dluh, takže je potřeba si velmi rozmyslet, kam ji nasměrovat, aby to bylo efektivní pro budoucnost české ekonomiky. Podotkl, že se stejně bude muset čekat na srpnovou makroekonomickou prognózu.  

Zajíček zdůraznil, že se směšují dohromady dvě věci – úsporný balíček a státní rozpočet. „Tyto věci by se neměly směšovat, protože o rozpočtu se teprve diskuze povede a my jsme na ni připraveni, protože vědu, výzkum a inovace považujeme za klíčové pro budoucnost České republiky,“ uvedl zároveň s tím, že podporuje konsolidaci veřejných financí, ale má dílčí výhrady ke konkrétním opatřením. 

Zmínil, že je potřeba určit priority. „Není absolutní částka do vědy a výzkumu, pokud nevíme, kam jdou ty peníze.“ Podle Zajíčka by měly jít do aplikovaného výzkumu, protože ten má podporovat podnikání a přinášet přidanou hodnotu.

Shodl se se Středulou, že nelze rovněž zapomínat na investice a restrukturalizaci vzdělávání. „Oblast školství je dlouhodobá věc, po které volají zaměstnavatelé i podnikatelé. (…) Máme společný zájem tohle zvládnout projednat v červenci. Chceme, aby se zásadním způsobem do oblasti vzdělávání investovalo, ale také aby došlo ke strukturálním změnám.“