Očkování dětí nad pět let bude správná věc, až ho schválí EMA, uvedli Konvalinka a Lebl

Výhody očkování jednoznačně převažují nad jeho nevýhodami, a pokud ho pro děti ve věku pět až 11 let schválí Evropská léková agentura (EMA), tak by se k vakcinaci mělo přistoupit. Shodli se na tom odborníci v pořadu Události, komentáře. Česko si předobjednalo 700 tisíc vakcín od firmy Pfizer/BioNTech pro tuto věkovou skupinu dětí.

Video UK: Pro a proti očkování dětí
video

UK: Pro a proti očkování dětí

Zdroj: ČT24

Přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marek Vácha se domnívá, že schvalování vakcíny probíhá u EMA ve zrychleném módu, ale pečlivě. „Pokud to schválí, tak jsem jednoznačně pro očkování těchto dětí.“ Dodal, že to ochrání i další děti, které by se mohly nakazit. 

Prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy, biochemik Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR Jan Konvalinka připomenul, že zatím schválené vakcíny pro děti nad 12 let prošly přísným testováním. Stejně jako ostatní účastníci pořadu se domnívá, že výhody očkování dramaticky převažují nad jeho nevýhodami.

Už jsou zveřejny výsledky studií u dětí od pěti do 11 let u vakcíny společnosti Pfizer, ale jednání o oficiálním schválení se teprve očekávají, zmínil přednosta pediatrické kliniky FN Motol a 2. LF UK Jan Lebl. 

Vácha: I děti by měly nést toto břímě

Očkování dětí v této věkové kategorii zatím „nehoří“, ale je to důležitý krok ke vzniku kolektivní imunity, řekl přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty UK v Plzni Petr Pazdiora. Doplnil, že nelze opomenout ohroženou část populace, tedy že tyto děti mohou být zdrojem infekce pro své vrstevníky, učitele, rodiče či prarodiče. Je proto podle něj třeba očkovat i tuto věkovou skupinu. 

Členka poslaneckého klubu ANO, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Helena Válková zdůraznila význam spolehlivých informací pro rozhodnutí o očkování. Pokud by to EMA schválila, měla by to poslankyně za důležitý moment. 

Také Lebl soudí, že v okamžiku schválení vakcíny lékovou agenturou speciálně pro tuto skupinu už nebude žádná překážka, proč k tomu nepřistoupit.

Vácha si myslí, že i děti mají nést uvedené břímě, protože žijeme v jedné komunitě. Dodal, že v kritických dobách práva a odpovědnosti komunity převáží práva jednotlivce. 

Lebl zdůraznil, že očkování je a podle všeho zůstane dobrovolné. Pediatři řeknou rodičům svůj názor a budou to právě rodiče, kteří rozhodnou. Podle něj je většina pediatrů stoupenci očkování. 

Válková: Děti od 10 let by už rodiče měli brát jako partnery do diskuse

Válková k tomu dodala, že Evropský soud pro lidská práva i český Ústavní soud říkají, že dítě,  kterému je více než 10 let, má být vždy slyšeno. Tedy aby ho rodiče brali jako partnera, slyšeli jeho důvody, proč třeba nechce být očkováno, a diskutovali s ním o tom. Řekla rovněž, že její  parlamentní výbor dostal petici – už ji nestihl projednat – s více než deseti tisíci podpisy od „nervózních rodičů“, kteří nechtějí, aby se děti očkovaly. Válková za tím vidí neznalost těchto petentů. 

„Měli bychom mít odvahu k povinnému očkování,“ řekl k tomu Vácha. Není to podle něho otázka názoru, ale znalosti středoškolské biologie. Očkování považuje za prospěšné a za požehnání.