Prahou prošlo procesí s palladiem, otevřelo svatováclavskou slavnost

Desítky věřících v neděli v Praze vyšly v tradičním průvodu s Palladiem země české, obrazem Staroboleslavské madony, který je po staletí jedním ze symbolů české státnosti. Pochod, který vpředvečer svátku svatého Václava pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, začal v poledne mší ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetím palladia u hrobu sv. Ludmily.

Procesí se vydalo z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava, posvátnými místy Prahy k uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před epidemií. Na Hradě bylo přibližně 120 účastníků, k modlitbě u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí dorazilo asi osm desítek lidí. Podle organizátorů byla účast nižší než v minulých letech, přičítají to chladnému počasí a obavám z pandemie koronaviru.

Obřad vedl Piotr Józef Nowicki, který také nesl kopii palladia země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, který podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila. „Procesí se koná u příležitosti svátku hlavního patrona české země sv. Václava, Dne české státnosti a také k uctění nadcházejícího 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily,“ připomněl Nowicki.

Procesí vyšlo ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračovalo do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli. Průvod s palladiem se z Pražského hradu vydal do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostě a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České.

Originál je vidět jen výjimečně

Procesí pokračovalo na Staroměstské náměstí k obnovenému mariánskému sloupu a do kostela Matky Boží před Týnem k uctění palladia města Prahy – Panny Marie Rynecké. Putování zakončilo u sousoší sv. Václava na Václavském náměstí požehnáním palladiem Praze a zemi České.

Palladium sv. Václav nosil celý život na prsou až do svého skonu. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Dnes je trvale umístěn ve Staré Boleslavi a pouze výjimečně se vystavuje, v procesí je nesena jeho kopie. Ochranný štít palladium provázel podle katolické tradice sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně Prahy a zajištění pokoje v českých zemích.

Nedělní průvod předcházel národní svatováclavská pouti, která se bude v pondělí konat ve Staré Boleslavi. Kvůli pandemii se letos uskuteční pouze duchovní část.