Povinné roušky venku skončí už 25. května. Nemocnice v Brně nasadí remdesivir u jedné pacientky

Vláda schválila návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), podle kterého nebude povinné od 25. května nosit roušky na otevřených prostranstvích za předpokladu, že lidé dodrží rozestupy. Už od úterý nebudou muset nosit roušky logopedi nebo účastníci přijímacích řízení na školách. Brněnská svatoanenská nemocnice zahájí léčbu remdesivirem u pacientky, která byla ve vážném stavu převezena z nemocnice v Ostravě. Bude první pacientkou v Brně, která lék dostane. V pondělí 11. května začala další vlna uvolňování mimořádných opatření, otevřely se restaurační zahrádky nebo obchodní centra. 

Video Události
video

Události: Uvolňování opatření v Česku

Vláda vzala v pondělí na vědomí změnu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Lidé tak budou moci od 25. května chodit venku za určitých podmínek bez roušky, oznámil ministr Vojtěch. Nutné bude udržovat rozestupy více než dva metry.

Povinnost nosit roušky zůstává pro vnitřní prostory, prostředky veřejné dopravy, taxislužby a dále pro vnější prostory v případě, že se alespoň dvě osoby nacházejí ve vzdálenosti bližší než dva metry. Netýká se to členů jedné domácnosti.

„Řešíme v tomto přechodném kroku situace, kdy lidé jsou osamoceni někde na procházce, není nikdo v blízké vzdálenosti kolem nich. V takových případech nebudou muset nosit roušku, v ostatních ano,“ uvedl Vojtěch.

Video Brífink po jednání vlády 11. května
video

Brífink po jednání vlády 11. května

Zdroj: ČT24

Od úterý 12. května pak ministerstvo přidává do opatření výjimku pro účastníky přijímacích řízení a členů zkušebních institucí na školách, a také u účastníků státních zkoušek na vysokých školách při dodržení rozestupů nejméně 1,5 metru a maximálně 15 osobách v místnosti. Výjimku ministerstvo přidalo také pro pacienty a zdravotnické pracovníky, kteří nebudou muset mít roušku po dobu nezbytně nutnou při poskytování péče. Týká se to například logopedů.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula doplnil, že do budoucna vláda uvažuje o dalším rozvolnění povinnosti u specifických profesí v prostoru, kde je zvýšená teplota. „Totéž se týká nějakých specifických zdravotních indikací,“ uvedl.

Co se týče povinnosti nosit roušku ve vnitřních prostorách, podle Vojtěcha by opatření mělo trvat ještě nějaký čas. „To jsou skutečně rizikové provozy, kde se setkává velký počet lidí nablízko,“ řekl ministr v souvislosti s MHD nebo obchody.

Nařízení zakrývat si dýchací cesty bylo zavedeno 19. března. Použít je možné třeba roušku, respirátor, ústenku, ale také šálu nebo šátek, který brání šíření kapének od nositele, před případnou nákazou ho ale neochrání. Výjimku v nošení už mají například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

Vláda přemění omezení krizového zákona na opatření ministerstva

Zbývající zákazy týkající se provozu obchodů a omezení dalších činností převede vláda z režimu krizového zákona na opatření podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. Vláda tímto způsobem udrží v platnosti potřebná opatření od 18. května, kdy už nebude platit nouzový stav, do 25. května, kdy nastane další vlna uvolňování opatření proti novému typu koronaviru, uvedl ministr Vojtěch.

Kabinet dál setrvává na názoru, že už znovu o prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí od 12. března, nebude žádat. „Ale ty zbytkové provozy, jak je to v poslední vlně (uvolňování), budou do 25. května regulovány přes zákon o ochraně veřejného zdraví,“ dodal ministr.

Zakázky na ochranné pomůcky půjdou zadávat zjednodušeně i nadále

Veřejné zakázky na výrobu ochranných prostředků půjdou zadávat ve zjednodušeném řízení i po skončení nouzového stavu. Vyplývá to z novely, kterou dále schválila vláda. Podle ministerstva pro místní rozvoj, které normu předložilo, vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji, není vhodné trvat na úkonech, které mají zajistit kvalifikaci dodavatele nebo svolat hodnotící komisi. Podle něj převažuje veřejný zájem na rychlém plnění zakázky. 

Zadavatel podle novely nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci. Podle ministerstva lze tímto očekávat významnou časovou úsporu.

V případě zadávacích řízení, kde na trhu existuje jen jeden dodavatel, lze podle novely požadavky na kvalifikaci považovat za nadbytečné, jelikož nikdo jiný s lepší kvalifikací na trhu neexistuje. „Dále nebude zadavatel povinen vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie. Pokud by nedošlo k navrhované změně, může nastat situace, kdy zadavatel nebude moci potřebné plnění vůbec pořídit, neboť jediný možný dodavatel tyto akcie zaknihované nemá,“ uvádí dále ministerstvo.

Novela upravuje také povinnost provádět hodnocení prostřednictvím pětičlenné hodnotící komise v případech veřejných zakázek s hodnotou nad 300 milionů korun. Tato povinnost zůstává zachována pouze v případech, kdy se hodnotí podle jiných než matematicky vyjádřitelných kritérií. 

Vláda dál ponechává v platnosti vymezené doby pro nákup seniorů

Omezení, podle kterého smějí do větších obchodů potravin a drogerií mezi 08:00 a 10:00 jen osoby starší 65 let, zůstává nadále v platnosti. Kabinet záležitost na zasedání probíral a byť jsou na pokračování úpravy různé názory, rozhodl ji nechat zatím v platnosti, oznámil ministr zdravotnictví. Opatření z druhé poloviny března má chránit seniory jako rizikovou skupinu před nákazou covidem-19.

O tom, že by mohl kabinet pravidla o nakupování seniorů rozvolnit, mluvil v České televizi náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „To téma jsme dnes otevřeli, ale zatím jsme se shodli, že ponecháme stávající úpravu v rámci mimořádného opatření,“ uvedl Vojtěch. Kabinet se podle něj k záležitosti vrátí později. „Je část seniorů, kteří toto privilegium využívají, zatím jsme to opatření ponechali,“ dodal. 

Riziko šíření viru dětmi po otevření škol má Prymula za minimální

V Česku se od začátku epidemie koronaviru podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nakazilo 250 dětí z více než 8000 nemocných. Riziko šíření viru po otevření škol, které v omezené míře vláda plánuje od 25. května, pokládá proto za minimální.

Na tiskové konferenci po jednání vlády, která probírala další vlnu uvolňování, uvedl Prymula na příkladu studií ze zahraničí, že děti se mohou podílet na šíření viru, na rozdíl od chřipky ale méně než dospělí. Například v Singapuru se podle statistik nakazilo 40 pedagogů, ani jeden se ale nenakazil od žáka ani sám žáka nenakazil, uvedl.

Podíl dětských pacientů mezi českými nakaženými považuje Prymula za tak malý, že není třeba mít z otevírání škol obavy. „Přesto jsme docházku dali jako dobrovolnou,“ připomněl. Riziko, že se děti nakazí nebo že nakazí někoho dalšího, vidí „téměř jako nulové“.

Školy se kvůli šíření koronaviru uzavřely 11. března. První uvolňování opatření se týkalo vysokých škol, a to od 20. a 27. dubna. Ode pondělí se režim vysokých škol může rozšířit na aktivity pro 15 lidí. Dále se do škol vracejí žáci posledních ročníků, aby se chystali na zkoušky a přijímací řízení. Zřizovatelé také otevírají větší množství mateřských škol, jejichž provoz nechala vláda na zřizovatelích.

Od 25. května by měly základní školy v omezené míře obnovit provoz pro mladší školáky. S úplným znovuotevřením škol do konce školního roku už vláda nepočítá. Převážně na dálku tak bude do konce školního roku pokračovat výuka na druhých stupních a středních školách. 

Brněnská nemocnice zahájí léčbu remdesivirem

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně zahájí léčbu remdesivirem u pacientky, která byla s nemocí covid-19 převezena z nemocnice v Ostravě. Nemocnice má lék pro celkem deset pacientů, stará se zatím o dva lidi, kteří jsou ve vážném stavu. Jeden z nich ale podmínky pro podání léku nesplňuje, první tak bude pacientka ze severu Moravy. 

Svatoanenská nemocnice je jednou ze čtyř, kterou ministerstvo zdravotnictví určilo jako garanta léčby remdesivirem. Další tři zařízení jsou pražské Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole a Všeobecná fakultní nemocnice.

Ústavní soud odmítl další stížnosti na opatření

Ústavní soud odmítl další čtyři stížnosti směřující proti restriktivním opatřením vydaným v souvislosti s nouzovým stavem jako zákaz cestování přes hranice, zákaz osobní účasti žáků a studentů na výuce ve školách a také omezení zasedání zastupitelstev. U žádné z nich nebyly podle soudu splněny procesní podmínky pro věcný přezkum.

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru obdržel Ústavní soud celkem čtrnáct podnětů. Jeden vzal pisatel zpět, dva soud odmítl už na konci dubna, zbývá tedy ještě sedm neskončených řízení. Žádnou ze stížností se soud zatím věcně nezabýval.

Po dvou měsících na pivo či na masáž

V Česku v pondělí začínají fungovat venkovní zahrádky restaurací, pro návštěvníky se otevřou i galerie, muzea či výstavní síně. Z poskytovaných služeb mohou opět začít fungovat holičství a kadeřnictví, masérské služby či manikúry a pedikúry.

„To, že se něco zpřístupní, neznamená, že by tam měl směřovat každý, i kdyby pociťoval velké abstinenční příznaky z nakupování a podobně. Současně člověk musí brát ohled na své nejbližší okolí,“ komentoval rozvolňování epidemiolog Rastislav Maďar.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula poznamenal, že se pouští poměrně velký balík opatření. Za nejnebezpečnější považuje shlukování se a nedodržování opatření a bezpečných vzdáleností.

Hygienická pravidla stále platí

Pracovní skupina pro uvolňování karanténních opatření při ministerstvu zdravotnictví nadefinovala nezbytná hygienická pravidla pro provozovatele, kteří mohou od 11. května opět začít fungovat a otevřít svůj provoz pro širokou veřejnost. Pravidla jsou zveřejněná na stránkách ministerstva zdravotnictví. Nadále pro všechny platí povinná ochrana nosu a úst, dodržování bezpečných odstupů a pravidelné mytí rukou vodou a mýdlem.

„Nadále příznivá epidemiologická situace nám umožňuje pokračovat v rozvolňování přijatých opatření při dodržování základních hygienických zásad, které jsou jednoduché a proveditelné. Avšak i nyní stále platí, že virus tu mezi námi je, proto je důležité dodržovat základní hygienická opatření, jako jsou roušky, hygiena rukou a rozestupy,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Hygienická pravidla 962.56 KB

Do kina jedině najezeni

V kinech nebo divadlech bude obsazována každá druhá řada, diváci budou sedět nejvýše dva vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat jedno volné sedadlo, a platí, že celkově v hledišti může být nejvýše sto diváků. Konzumace nápojů ani potravin nebo jejich prodej zatím nebude možný.

V rámci jednoho stolu restauračního zařízení mohou sedět i větší skupiny osob, ale platí, že od ostatních návštěvníků musejí být vzdáleni alespoň 1,5 metru.

Platí, že ani v restauračních provozech nesmí docházet ke shromažďování osob a při vstupu do vnitřních prostor musí být pro návštěvníky umístěna dezinfekce. Vnitřní prostory restaurací však nyní budou moci být ze strany zákazníků využity pouze za účelem toalety. Nošení ochrany dýchacích cest je stále povinné, ale v době, kdy zákazník konzumuje potraviny nebo nápoje, nemusí mít roušku.

Otevírají se také prodejny obchodních center s plochou nad pět tisíc metrů čtverečních. V nich musí být určena odpovědná osoba, která bude kontrolovat dodržování hygienických pravidel. V centrech jsou k dispozici informační tabule, letáky a pokyny k dodržování rozestupů minimálně dva metry. Zavřená tam ale zůstávají stravovací zařízení.

Nově je pak umožněno v obchodech zkoušení oděvů, a to po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Při vrácení oděvů v rámci reklamace se oblečení uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

Částečně se otevřely i památky

V Česku se postupně probouzejí i památky, v pondělí se po dlouhé době otevřela například hojně navštěvovaná vyhlídková věž Bolt Tower v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Památkově chráněný areál však otevřel i další prostory, například prostor Dětského světa ve Velkém světě techniky.  

V pondělí se otevřela také venkovní část brněnského hradu Špilberk nebo vyhlídková věž Staré radnice v Brně. „Od úterý budou moci lidé vyrazit do výstavních síní a expozic Muzea města Brna na Špilberku. Kasematy, rozhledna a jihozápadní bastion otevřou až 25. května,“ uvedl mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.

Ubylo skoro 16 tisíc podnikatelů

Opatření zavedená kvůli pandemii koronaviru způsobila spoustě podnikatelů velké problémy. Od března už podnikání přerušilo 15 838 lidí, což je o 26 procent více než ve stejném období loni a o 46 procent více než v roce 2018. Nejvíce provozů bylo zrušeno v březnu, kdy živnost pozastavilo přes deset tisíc lidí. 

„V dubnu se situace zklidnila, činnost přerušilo 5805 živnostníků, tedy zhruba stejný počet jako v roce 2019,“ zhodnotila vývoj analytička poradenské společnosti Bisnode Petra Štěpánová. Ve druhém a třetím dubnovém týdnu podnikání přerušilo podle ní dokonce méně OSVČ než v roce 2019 a 2018.

V neděli zůstal přírůstek případů znovu pod stovkou

Laboratoře v Česku v pondělí zatím potvrdily 34 nových případů nákazy covidem-19. Celkem jich je od začátku epidemie 8157. Počet vyléčených roste výrazně rychleji, během dne jich přibylo 221 na 4695. V zemi tak aktuálně je 3181 nakažených. S nemocí dosud zemřelo 281 lidí, vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k 17:30.

Denní přírůstek případů koronaviru se v posledních deseti dnech držel pod stovkou. Je pravděpodobné, že tomu tak bude i v pondělí, ačkoliv večer ještě zřejmě nějaké případy přibudou. 

Postupně ubývá lidí, kteří jsou kvůli nemoci v nemocnici. V pondělí ráno bylo hospitalizováno 233 lidí, z toho 42 jich bylo ve vážném stavu. Od neděle se počet hospitalizovaných snížil o šest. První tři případy koronaviru v Česku byly odhaleny 1. března, první úmrtí je z 22. března.