Ústavní soud odmítl další stížnosti na koronavirová opatření. Všechny z procesních důvodů

Ústavní soud odmítl další čtyři stížnosti směřující proti restriktivním opatřením vydaným v souvislosti s nouzovým stavem jako zákaz cestování přes hranice, zákaz osobní účasti žáků a studentů na výuce ve školách a také omezení zasedání zastupitelstev. U žádné z nich nebyly podle soudu splněny procesní podmínky pro věcný přezkum.

Ústavní soud
Zdroj: ČTK Autor: Igor Zehl

Důvody odmítnutí ústavních stížností byly ve všech čtyřech případech procesní. Plénum odmítlo ústavní stížnost stěžovatele proti usnesení vlády o přijetí krizového opatření jako návrh podaný osobou k tomu zjevně neoprávněnou.

Usnesení Ústavního soudu 186.77 KB

Další stížnost se týkala zákazu osobní účasti žáků a studentů na výuce a údajného porušení pozitivních závazků státu při předcházení epidemie onemocnění covidem-19. Stížnost skupiny stěžovatelek Ústavní soud odmítl s tím, že k jeho projednání není příslušný.

Usnesení Ústavního soudu 180.21 KB

Třetí stížnost napadala zákaz vycestování z republiky a zpochybňovala pravomoci ministerstva zdravotnictví k vydání mimořádných opatření. Stížnost opět soud odmítl proto, že byla podaná osobou neoprávněnou a v části, směřující proti napadeným aktům ministerstva zdravotnictví, které byly zrušeny Městským soudem v Praze a pozdějšími mimořádnými opatřeními pro svou nepříslušnost.

Usnesení Ústavního soudu 216.90 KB

Čtvrtý stěžovatel nesouhlasil se zásahem do práva na samosprávu kvůli omezení zasedání zastupitelstev. I v tomto případě se návrhem soudci nezabývali, protože byl podaný osobou neoprávněnou.

Usnesení Ústavního soudu 185.39 KB

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru obdržel Ústavní soud celkem čtrnáct podnětů. Jeden vzal pisatel zpět, dva soud odmítl už na konci dubna, zbývá tedy ještě sedm neskončených řízení. Žádnou ze stížností se soud zatím věcně nezabýval.