Most určený pro vozidla do 13 tun unesl k překvapení odborníků 460 tun zátěže

Vědci podrobili vysloužilý most v Petrově nad Desnou extrémní zátěžové zkoušce. Postupně na něj navršili bezmála 460 tun panelů a štěrku. Most ale k překvapení odborníků vydržel bez úhony. Podle propočtů se přitom více než 100 let stará železná mostní konstrukce, po které mohla jezdit vozidla do 13 tun, měla pod tíhou stovek tun zhroutit na připravené pilíře. Na destrukci mělo stačit i poloviční zatížení. Naměřené výsledky pomůžou v budoucnu při výstavbě nových mostů.

Video Události
video

Most k překvapení odborníků extrémní zatížení vydržel

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla zátěžová zkouška prokázala, že měl most dobrou údržbu. Zároveň se podle něj velmi osvědčil efekt dodatečného zpevnění, který byl na mostě poprvé testován.

Experti z Fakulty stavební ČVUT a odborníci z ŘSD na mostě v Petrově nad Desnou zkoušeli novou technologii SMA, což jsou speciální ocelové materiály s tvarovou pamětí.

„Jedná se o první reálné použití SMA na mostní konstrukci na světě,“ uvedl Pavel Ryjáček z Fakulty stavební ČVUT. Speciální ocel přimontovaná na nosnou konstrukci se při zahřátí smrští a zachová si získaný tvar.

„Je to technologie, která dodatečně vnáší do nosné konstrukce předpětí,“ upřesnil Jiří Hlavatý z ŘSD, podle kterého tak lze zpevnit konstrukci mostu a zvýšit její únosnost. Nová technologie by díky tomu mohla být využita při opravách mostů.

Podle pamětníků most unesl i sovětské tanky v roce 1968

Starý ocelový most s příhradovou konstrukcí v Petrově nad Desnou byl kvůli havarijnímu stavu určen k demolici. Vědci z Fakulty stavební ČVUT na mostě pracovali už od začátku dubna, kdy zahájili dlouhodobý monitoring jeho konstrukce a provedli řadu měření, včetně statických a dynamických zatěžovacích zkoušek.

V úterý pak začalo závěrečné zatěžování mostu pomocí silničních panelů a ve středu i pomocí vaků naplněných štěrkem. Vědci prostřednictvím speciálních optických přístrojů průběžně měřili parametry stále zatíženějšího mostu, aby zjistili jeho skutečnou únosnost.

Data získaná při statické zatěžovací zkoušce budou analyzovat několik měsíců. Ve čtvrtek bude zátěž z mostu odstraněna a dělníci zahájí jeho demolici.

Most v Petrově nad Desnou s ocelovou konstrukcí pochází z roku 1906, široký je necelých osm metrů a na délku měří přes 33 metrů. Podle místních pamětníků byl most velmi bytelný a bez problémů unesl i sovětské tanky, které přes něj v roce 1968 projížděly.

Letos ho ale nahradí nový železobetonový most. Po dobu jeho výstavby bude doprava v Petrově nad Desnou vedena po objízdných trasách, na kterých byla vybudována tři provizorní přemostění.