Kauza vydání knihy Hitlerových projevů se vrací k Nejvyššímu soudu

Nejvyšší soud se musí znovu zabývat kauzou knižního vydání projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera a projednat dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Trojice obviněných mužů z nakladatelství Guidemedia uspěla s ústavními stížnostmi. Rozhodnutí o jejich zproštění obžaloby znovu platí.

Sporná kniha Adolf Hitler: Projevy
Zdroj: ČTK

Původně Nejvyšší soud vyzval žalobce Pavla Zemana ke shromáždění více důkazů, podle ústavní stížnosti ovšem vykročil ze svých pravomocí a nahradil argumentačně nedostatečné dovolání svými vlastními úvahami a argumenty. Dovolání také podle stížnosti nesmí být prostředkem, jak dát státnímu zástupci příležitost zpracovat obžalobu „znovu a lépe“.

Ústavní soudci potvrdili, že Nejvyšší soud chyboval. S některými argumenty v Zemanově dovolání se nevypořádal, v klíčových pasážích svého rozhodnutí se překvapivě zaměřil na posouzení procesních vad a rozhodl nad rámec argumentů obsažených v dovolání.

Vydavatel: Knihy vypovídají o jisté době, nic víc

Vydavatel Pavel Kamas nález Ústavního soudu přivítal. Vydavatelství, které se na problematiku nacismu nebo Židů zaměřuje dlouhodobě, podle Kamase dobře ví o kontroverzích, které jsou s jeho tituly spojené. „Je to třaskavina, avšak vynikající obchodní příležitost,“ řekl Pavel Kamas novinářům.

Nejde ale podle něj o projev sympatií k nacismu. „Knihy vypovídají o jisté době, která skončila, nic víc, nic míň,“ dodal Kamas.

Nález Ústavního soudu 225.23 KB

V novém rozhodnutí by měl Nejvyšší soud jasně vymezit, jaké námitky a kterých účastníků řízení považoval za relevantní a kterými se naopak nemohl zabývat. Důvodem pro zásah Nejvyššího soudu by se už například neměly stát údajné pochybnosti o nestrannosti soudního znalce Jana B. Uhlíře. „Jestliže Nejvyšší soud dovodil, že byl soudní znalec ve věci podjatý nebo byly pochybnosti o jeho nepodjatosti, tak tato případná vada nemohla mít žádný vliv na zprošťující rozsudek,“ řekl soudce zpravodaj David Uhlíř. Nejvyšší soud podle něj nemá řešit námitky, které v dovolání nebyly obsaženy.

V kauze čelili Pavel Kamas, Lukáš Novák a Stanislav Beer obžalobě ze schvalování genocidy. Obžaloba směřovala i proti nakladatelství, které knihu vydalo. Městský i Krajský soud v Brně všechny aktéry osvobodily. Dovolací řízení se pak vleklo od roku 2015 kvůli neúspěšné námitce podjatosti vůči senátu Nejvyššího soudu.

Lidem, kteří se na vydání projevů podíleli, hrozilo až deset let vězení. U brněnských soudů uváděli, že genocidu neschvalují a vydáním projevů jen čtenářům předložili historické dokumenty. Obžaloba knize vytýkala, že kromě autentických projevů obsahuje průvodní texty, které se dostatečně nedistancují od idejí nacionálního socialismu a Hitlerových slov a činů.

Publikace Adolf Hitler: Projevy vyšla v roce 2012 v nákladu 10 tisíc kusů. Jeden výtisk se prodával za bezmála 500 korun. Vydavatelství Guidemedia se zaměřuje na období 2. světové války a nacionální socialismus.