Rybáři při experimentu se solí na Bečvě podle kraje neporušili zákon. Inspekce se zatím nevyjádřila

Letní pokus vědců a rybářů se solným roztokem na řece Bečvě nebyl podle odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje porušením vodního zákona. Pokusem se zabývá také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která několik dní po havárii loni v září uvedla, že řeku otrávily kyanidy.

Krajský úřad coby příslušný vodoprávní úřad o stanovisko požádal předseda místní organizace Českého rybářského svazu Hustopeče nad Bečvou Stanislav Pernický, který bude tento pátek kvůli experimentu vypovídat na ČIŽP.

Podle mluvčího ČIŽP Jiřího Ovečky se inspekce pokusem zabývá na základě anonymního podnětu kvůli možnému porušení vodního zákona. Poukázal na to, že podle vodního zákona je roztok chloridu sodného látkou závadnou vodám.

„Použití závadných látek v toku je možné pouze pro účely, které zákon přesně definuje, a vždy je k aplikaci do vod nutné vodoprávní povolení. Zákon neurčuje minimální množství závadné látky, tedy povinnost aplikovat závadnou látku do toku pouze s povolením vodoprávního úřadu se vztahuje na jakékoliv množství závadné látky,“ řekl mluvčí inspekce.

Koncentrace soli byla podle kraje bezpečná

Stanovisko odboru na Facebooku zveřejnila náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová (Piráti). Podle něj při použití dvaceti kilogramů soli a průtoku 3,1 metru krychlových za sekundu, který byl podobný jako v době havárie, nenastalo jednání v rozporu s vodním zákonem.

„Chlorid sodný – sůl – není klasifikován jako nebezpečný. Z pohledu ochrany vod se jedná o látku závadnou pouze v případě vniknutí většího množství do vody, tedy záleží na aplikovaném množství, popřípadě koncentraci, a jeho vlivu na vodní prostředí. Dle krajského úřadu tedy není pro tuto řešenou kauzu v souladu s bezpečnostním listem chlorid sodný závadnou látkou,“ uvedl odbor.

„Z bezpečnostního listu vyplývá, že zdaleka nebyla dosažena dle publikovaných naměřených koncentrací ani kritická koncentrace pro některé vodní organismy, včetně doby působení,“ zmiňuje krajský odbor ve svém vyjádření. Výjimka od krajského úřadu podle vodního zákona tedy nebyla v tomto případě třeba.

Rybáři chtěli přispět k objasnění havárie

Do experimentu se vědci a rybáři pustili kvůli otázce rozptylu látek v řece. Podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, se kyanidy do řeky dostaly z Rožnova pod Radhoštěm kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Někteří rybáři a vědci to však považují za nesmysl, neboť první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Solný roztok proto pokusně vylili u vyústění rožnovského kanálu a zaznamenávali, jak se v řečišti chová.

„Rybařím šedesát let, ale v životě jsem neviděl parmy nebo ostroretky unikat přes takové splavy, jaké na Bečvě ve zmiňovaném úseku jsou. Na úseku od oné rožnovské výusti po místo, kde ryby začaly hynout, jsou dva velké jezy a pět peřejí, které mísí vodu neskutečným způsobem,“ řekl šéf rybářů v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický.

Pokus podle něj ukázal, že chlorid sodný čili solanka, který je anorganickou záležitostí stejně jako kyanid draselný, se ve vodě rozptýlil v celé šíři toku už po 600 metrech. Podle něj tak únik jedu musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb. 

Státní zástupce chce žalobu zpracovat do konce roku

Dozorující státní zástupce Petr Bareš z Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně by rád vypracoval obžalobu v kauze otravy řeky Bečvy do konce roku. Právě kvůli nedávnému pokusu vědců a rybářů se solí je podle něj v případu nutné doplnit znalecké posudky.

Žalobce dále řekl, že čeká i na případné další právní kroky společnosti Energoaqua a jejího jednatele Oldřicha Havelky, které policie v souvislosti s ekologickou havárií obvinila.

Spisový materiál je podle Bareše velmi obsáhlý. Před několika dny zamítl jako nedůvodné stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Stížnost podala jak firma Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, tak Havelka, policie je obvinila letos v červnu. Podle Havelkova vyjádření z minulého týdne nebylo zamítnutí nijak odůvodněno. „Naše právní zastoupení připravuje další kroky,“ uvedl.

Státní zástupce zatím další návrhy od obviněných neobdržel. „Pokud někdo není spokojen s postupem prvostupňového státního zastupitelství, požádá o přezkoumání postupu tohoto zastupitelství nadřízené státní zastupitelství. Jestliže tvrdí, že podniknou další právní kroky, tak se logicky nabízí tato alternativa. Jestli podají podnět k výkonu dohledu nad činností státního zastupitelství, tak spis půjde na kraj a bude tam bůhví jak dlouho,“ řekl Bareš.

Podle kriminalistů jde o dva trestné činy

Podle kriminalistů jde o dva trestné činy: poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelkovi hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, firmě Energoaqua zákaz činnosti a peněžitý trest. Policie vyšetřování odmítla podrobněji komentovat.

„Případ otravy řeky Bečvy je stále ve fázi vyšetřování, stále probíhají úkony trestního řízení za dozoru vsetínského státního zastupitelství,“ řekla bez dalších podrobností krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Ekologická havárie postihla Bečvu loni 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři po havárii přes čtyřicet tun ryb.