Přerov podpořil prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Věří, že to přiláká další turisty

Přerov se připojil k memorandu o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje. Od investice za několik stovek milionů korun, která by kanál prodloužila z Kroměříže do Olomouce s odbočkou do Přerova, si kraj i města slibují posílení cestovního ruchu v jižní části Olomouckého kraje. Memorandum by mohly všechny dotčené strany podepsat v listopadu v Tovačově.

Memorandum podpořilo třicet přerovských zastupitelů. „Lidé žijící na trase kanálu jednoznačně řekli, že se jim zvýšila návštěvnost. Pokud by se dostavěl kanál, lidé by přijeli také k nám,“ řekl Radek Pospíšilík ze sdružení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

Baťův kanál by se měl podle studie prodloužit s využitím částí řeky Moravy a splavněním starého mlýnského náhonu s případnými propojkami nebo delšími kanály. Součástí navržené trasy jsou plavební komory, zdvihadla, přístaviště, mola, kempy a další zázemí pro vodní turistiku.

Bečva součástí Baťova kanálu?

Projekt je rozdělen do čtyř etap. Baťův kanál by se měl v první fázi prodloužit z Kroměříže do Lobodic, odtud do Tovačova, Olomouce a ve čtvrté etapě se počítá s připojením města Přerov. V tuto chvíli jsou ve hře dvě varianty připojení, a to buď napojení města přes vodní koridor Dunaj–Odra–Labe, nebo přes řeku Bečvu.

Hejtmanství už dříve uvedlo, že jako s partnery memoranda se počítá s Olomouckým a Zlínským krajem, Ředitelstvím vodních cest České republiky, Povodím Moravy, dotčenými městy a obcemi, Mikroregionem Střední Haná a Sdružením cestovního ruchu Střední Morava.

Rekreantů na vodě přibývá

Podle ředitele společnosti Plavba a vodní cesty Tomáše Kolaříka má myšlenka prodloužení kanálu do Olomouckého kraje u obcí všeobecnou podporu. „Už v první etapě záměru je možné podpořit rozvoj vodní turistiky na řekách Bečvě a Moravě a Mlýnském náhonu mezi Dubem nad Moravou a Kojetínem ve spojení s výstavbou cyklostezek,“ doplnil.

Baťovým kanálem propluje ročně osmdesát tisíc turistů a po jeho březích projede 250 tisíc cyklistů. Podle Kolaříka, který se podílel na studii vodní cesty, přinesl Baťův kanál pro okolní obce za posledních dvacet let obrovský rozvoj.

Do Kroměříže i Hodonína

Baťův kanál v současné době měří přes padesát kilometrů a vede od Otrokovic na Zlínsku přes Veselí nad Moravou, Strážnici a Petrov až ke slovenské Skalici. Během několika let by se měla vodní cesta prodloužit na sever až do Kroměříže a z druhé strany až k Hodonínu. 

(Schválená trasa Baťova kanálu od Kroměříže až do Hodonína. Po dokončení bude mít vodní cesta přes 75 kilometrů.)

Po plánovaném prodloužení Baťova kanálu se vodní cesta prodlouží o dalších zhruba 25 kilometrů. Baťův kanál funguje už déle než osmdesát let a původně sloužil firmě Baťa k dopravě lignitu. Dnes vodní cesta patří mezi největší turistická lákadla nejen ve Zlínském kraji, ale v celém Česku.