Pomoc týraným dětem v Česku selhává. Domácí násilí zůstává skryto

Události v regionech: Násilí přenášejí děti i mezi vrstevníky (zdroj: ČT24)

V Česku chybí systém pomoci dětem, které zažívají domácí násilí. S nějakou formou špatného zacházení v rodině se podle průzkumů alespoň někdy setkají zhruba dvě třetiny českých dětí, minimálně šest procent jich doma čelí výpadům opakovaně. Jejich potíže většinou nikdo neřeší. Situaci má zlepšit nová síť krajských center pro pomoc dětským obětem domácího týrání, kterou připravuje nezisková organizace Locika.

„Potřeba specializované pomoci pro děti, které jsou zasaženy domácím násilím v rodině, je v Česku veliká. Současná krizová centra pro ně nemají dostatek odborníků a nemají metodiku, jak s nimi pracovat,“ uvedla ředitelka Centra Locika Petra Wünschová.

Školy, zdravotníci, psychologové a sociální pracovníci podle ní na pomoci týraným dětem příliš nespolupracují. Za problém považuje také to, že v Česku panuje velká tolerance k násilí, takže ho lidé často nevnímají tak negativně.

Čtvrtina dětí přichází do vztahu s násilím

Ze zjištění centra přitom vyplývá, že každé čtvrté dítě se rodí do násilnického vztahu, uvedla Wünschová. V analýze nadace Sirius, jehož se zúčastnilo kolem šesti tisíc respondentů, přiznalo opakované domácí násilí zhruba šest procent rodin s dětmi ve věku do 12 let.

Odborníci ale upozornili, že množství takových domácností je s největší pravděpodobností vyšší, protože některé rodiny psychické či fyzické týrání tají. Nemusí se přitom jednat jen o bití dítěte, ale také o opakované násilí mezi členy domácnosti, jehož je dítě svědkem, řekl autor průzkumu Daniel Prokop.

Alkohol, neshody, zkušenost

Z analýz podle odborníků vyplývá, že rizikovými faktory pro vznik domácího násilí jsou zejména alkohol, zkušenost rodičů s násilím v jejich dětství, duševní choroba nebo neshody ve výchově a problémy dětí ve škole. Psychické či fyzické násilí se vyskytuje zhruba v desetině rodin s těmito potížemi.

Centrum Locika zamýšlí vytvoření sítě center pro pomoc ohroženým dětem. Nyní funguje v Praze, další tři centra v krajích by se podle Wünschové měla otevřít příští rok na podzim. Do roku 2027 by pak měla ve všech krajích sloužit přibližně pro 2500 osob, což je podle ministerstva práce a sociálních věcí množství ohrožených dětí za rok.

Školy mohou být záchytným místem, neví si ale rady

Nejlépe se dají podle analýzy Centra Locika důsledky domácího násilí na dětech rozpoznat ve škole, kam docházejí. Agrese se přitom mnohdy z rodinného prostředí přesouvá i do škol nebo jinam mezi vrstevníky třeba v podobě šikany. Ředitelé a učitelé si však často s mladými agresory nevědí rady. I proto se obracejí na centrum, které jim radí, jak s problémovými dětmi pracovat.

„Buďto jsou to děti, které zažívají násilí doma a vzorce chování opakují ve škole a je potřeba s nimi pracovat specificky, nebo to také můžou být děti nevychované, které mají problémy s limity, nebo děti s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou – pozn. red.),“ přibližuje Petra Wünschová.