Jak mluvit s dětmi o válce? Centrum Locika připravilo návod

Dění na Ukrajině stresuje nejen dospělé, ale také děti. Ty navíc často nevědí, jak s informacemi o válce naložit. A nejen rodiče, ale i pedagogové se potýkají s tím, jak o tom s dětmi mluvit. Centrum Locika proto připravilo rady, jak postupovat a čeho se vyvarovat.

Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými událostmi. To, co říkáme našim dětem, závisí na jejich věku, otázkách, které kladou, a na našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať už se cítíme ohledně toho, co se děje na Ukrajině, jakkoliv, chceme povzbudit děti, aby se i nadále zajímaly o svět, vážily si mírových řešení problémů a bez obav za námi chodily s dotazy a obavami a důvěřovaly v to, že svět může být bezpečné místo.

Nelžete jim
Poskytněte dětem pravdivé informace, v rozsahu úměrném jejich věku.

Vytvořte vhodné podmínky pro rozhovor
Je důležité, aby se děti cítily v bezpečí a v klidu.

Dejte dětem prostor, aby mohly mluvit o svém strachu
Řekněte jim, že jste tu pro ně. Nespěchejte. Nezlehčujte a nezpochybňujte jejich pocity. Dejte dětem najevo, že chápete, že to, co se děje, je matoucí a komplikované. Řekněte jim, že pocity, které mohou zažívat, jsou normální reakcí na nenormální situaci –⁠ válku. Pomozte dětem vyjádřit své pocity například hrou, kresbou nebo formou krátké básně, povídky, příběhu…

Vyhněte se stereotypům
Vyvarujte se škodlivých stereotypů a generalizací. Ať už jsou naše pocity ohledně Ruska a Putina jakékoli, naše děti by měly vědět, že ne všichni Rusové jsou kvůli tomu špatní lidé.

Zajímejte se, co si o tom všem myslí
Snažte se naslouchat, zjistěte, co už děti ví, co slyšely a jak se o tom dozvěděly. Dejte jim najevo, že jste rádi, že s nimi o tom můžete mluvit. Podělte se o své názory a pocity ohledně konfliktu na Ukrajině. Dovolte dětem, aby vyjádřily i ony své vlastní názory a emoce. Nenechávejte v tom ani starší děti a dospívající. Bavte se s nimi o všem, co v médiích vidí a slyší.

Uznejte náročnost situace a mějte ohledy
Buďte zvlášť citliví k dětem, které mohou být válkou více zasaženy (například mají příbuzné na Ukrajině či v Rusku, rodiče v ozbrojených složkách, případně mají za sebou jiné závažné trauma).

Co ještě pomáhá?
Ukažte dětem příklady lidí a organizací, které pomáhají. Mluvte o příbězích lidí, kteří válku zažili a tuto zkušenost dobře zvládli. Společně zkuste vymyslet způsob, jak se můžete zapojit i vy. Podporujte soucit a další důležité hodnoty. Nezapomínejte pečovat i o sebe. Aktivně vyhledávejte spolu s dětmi pozitivní zážitky.

Pamatujte, že společné sdílení, vzájemná podpora, kontakt a příklady dobré praxe jsou nejlepší způsob, jak zvládnout náročné a nečekané události.

Jak mluvit s dětmi o válce – Centrum Locika
Zdroj: Centrum Locika

Žáků ukrajinské či ruské národnosti jsou v Česku tisíce

Vyhrocenější situace může panovat ve třídách, do kterých chodí děti s ukrajinskými nebo ruskými kořeny. V českých školách je celkem přes 14 tisíc ukrajinských a přes tři a půl tisíce ruských žáků. Konflikty, ať slovní nebo na internetu, jsou mezi nimi ojedinělé.

Podle metodiky, kterou školám zaslalo už ministerstvo, by učitelé měli věnovat zvýšenou pozornost všem žákům ruské, ukrajinské i běloruské národnosti. „Chceme zabránit, aby se šířila xenofobie. Skutečně do škol tyto věci nepatří,“ řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Více než spory teď ale žáci ve školách řeší, jak vyjádřit Ukrajině solidaritu a podporu.

Žáci ukrajinské a ruské národnosti v Česku
Zdroj: Ministerstvo školství, Statistická ročenka školství 2020/2021