Česko vzpomíná smrt svatého Václava. V Boleslavi se otevře opravená bazilika

V pondělí začaly tradiční oslavy zemského světce a přemyslovského knížete Václava, jehož mučednickou smrt si věřící každoročně připomínají 28. září. Už vpředvečer svátku Prahou prošel průvod s kopií Palladia za požehnání metropoli i vlasti, hlavní slavnost pak připadá na úterý, kdy proběhne i Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi.

Palladium země České – měděný a zlacený obraz Panny Marie s Ježíškem v náručí – podle legendy darovala svatému Václavu jeho babička svatá Ludmila. Český kníže jej nosil celý život na prsou až do svého skonu. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi, dnes je trvale umístěn ve Staré Boleslavi a vystavuje se pouze výjimečně. Průvod, který s ním procházel Prahou, proto ve skutečnosti nesl jeho kopii.

Účastníci pražského putování s palladiem prosili o požehnání a pokoj Praze i celé vlasti. Pochod začal v poledne mší ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetím palladia země české u hrobu svaté Ludmily. Procesí skončilo na Václavském náměstí u sochy přemyslovského knížete.

Otevřená bazilika

Centrem náboženských oslav je tradičně Stará Boleslav – místo, kde dal knížete Václava 28. září roku 935 zavraždit jeho bratr Boleslav a které představuje nejstarší české poutní místo spojené se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem.

Národní svatováclavskou pouť obnovila římskokatolická církev v roce 2003. Při své návštěvě v roce 2009 na ni zavítal tehdejší papež Benedikt XVI. Loni ji poznamenala koronavirová pandemie, od mše na náměstí, kterou tradičně slouží arcibiskup Dominik Duka, ale katolická církev neupustila. Letos tomu bude jinak.

Bohoslužba se bude konat v kompletně opravené bazilice svatého Václava. „Je to srovnatelné s tím, jako když biskup Šebíř za přítomnosti knížete Břetislava a svatého Opata Prokopa tuto původní svatováclavskou baziliku posvětil,“ uvádí staroboleslavský probošt Libor Bulín.

Veřejnost se na mši do baziliky nedostane, slavnostní akt budou moci lidé sledovat prostřednictvím živého přenosu, nebo na obrazovkách před bazilikou. Návštěvníkům poutě se potom chrám otevře mezi 12:00 a 17:00.

Rodinný strom Svatého Václava
Zdroj: Wikipedia.org

Krypta a Palladium

Kromě baziliky si budou moct prohlédnout i kryptu svatého Kosmy a Damiána, tedy místo, kde byl nejspíš v roce 935 patron českého národa zavražděn. K vidění bude svatováclavský meč, přilba a relikviářová busta svatého Václava. Oba předměty jsou součástí svatovítského pokladu. Následuje další doprovodný program.

Podle probošta Bulína je otevření chrámu jeden ze dvou důvodů, proč se venkovní mše nekoná. Druhým je to, že Národní pouť byla letos na Tetíně v rámci oslav 1100 let od smrti svaté Ludmily, deset dní před svátkem svatého Václava.

Po celý den bude otevřena i nedaleká bazilika Nanebevzetí Panny Marie. V tamní kapli si lidé budou moci prohlédnout Palladium země české, které je tam stabilně od ledna 2020. „Ráno zde probíhají bohoslužby, potom budou moci lidé přijít k Palladiu země české pomodlit se, pobýt,“ dodává ředitelka staroboleslavského informačního a kulturního centra Zdeňka Tichá.

Světská část svatováclavské poutě se bude konat v lesoparku Houštka ve Staré Boleslavi, od baziliky svatého Václava je to zhruba kilometr a půl a na celé trase jsou nejrůznější trhoví prodejci.

Svatováclavské oslavy se čekají i na jiných místech republiky. Například v Třebíči proběhne v bazilice svatého Prokopa Svatováclavský koncert, při kterém vystoupí Orchester virtuosis trebicenses. Ve stejný den se bude na zámku v Náměšti nad Oslavou konat svatováclavská poutní mše.