Čechoslováci v gulagu. Nový web shrne výsledky výzkumů represí krajanů v Sovětském svazu

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spustil nový web Čechoslováci v gulagu. Přináší výsledky bádání historiků o politických represích vůči československým občanům a krajanům v Sovětském svazu (SSSR). Na webu jsou odborné i popularizační články, knihy, výstavy a videozáznamy besed.

„Perzekuci československých občanů a osob českého původu v SSSR se věnujeme už od vzniku ÚSTR v roce 2008. Vedli jsme desítky rozhovorů s pamětníky i pozůstalými po obětech sovětských represí a získali jsme množství dokumentů, fotografií či rukopisných vzpomínek z rodinných archivů,“ řekl historik Adam Hradilek, který vede badatelský projekt Čechoslováci v gulagu.

Odborníci zkoumají v tuzemských i zahraničních archivech, včetně archivů v postsovětských zemích. ÚSTR také vytvořil digitalizační pracoviště ve Lvově, kde jsou zpracovávány dokumenty z různých oblastí Ukrajiny.

„Kromě tisíců spisů perzekvovaných uprchlíků před nacismem z let 1939 až 1941 se jedná například o dokumentaci k stovkám popravených krajanů během Velkého teroru v letech 1937 až 1938 či obětem sovětizace Podkarpatské Rusi po roce 1945,“ uvedl Hradilek.

„V Ruské federaci se zaměřujeme především na archivy v Moskvě, republice Komi či Sverdlovské oblasti, kde bylo internováno či popraveno největší množství krajanů,“ dodal.

Elektronické vydání Průvodce říší zla

Podle Darji Čablové z ÚSTR je na webu odkaz také na elektronické vydání Průvodce říší zla, jehož autorem je publicista Vladimír Bystrov. „Průvodce říší zla mapuje velkou část sibiřských gulagů. Elektronická verze průvodce bude spuštěna 20. května 2020, přesně 75 let poté, co byl Vladimírův otec Nikolaj Bystrov odvlečen do Sovětského svazu.

Vladimír Bystrov zpracovával průvodce dlouhá léta, nejen pro památku svého otce, ale proto, že nepříjemná fakta nelze stále zametat pod koberec, uvedla manželka už zesnulého publicisty Marta Bystrovová.

ÚSTR v Česku koordinuje také projekt Poslední adresa, který připomíná osudy obětí komunistického režimu.