Dospělí jsou v přítomnosti dětí štědřejší a soucitnější vůči okolí, dokládá experiment

Přítomnost dětí vzbuzuje u dospělých více empatie a jsou tak výrazně ochotnější přispět na charitu. Vyplývá to ze závěrů experimentu, které publikoval časopis Social Psychological and Personality Science. Pohlaví ani rodičovství přitom v tomto ohledu nehraje zásadní roli. 

Jak přítomnost nejmladší generace ovlivňuje soucitné chování u dospělých, zjišťovali britští psychologové. Pro svých osm experimentů měli k dispozici více než dva tisíce dobrovolníků. V rámci výzkumu například požádali část účastníků, aby popsali, jaké jsou typické děti.

Skupina, která tak učinila, následně vykazovala vyšší citlivost vůči hodnotám, jako je vstřícnost a sociální spravedlnost. Byli také empatičtější vůči ostatním lidem, kteří se nacházeli v nepříjemných situacích.

V následné terénní studii pak vědecký tým hodnotil ochotu kolemjdoucích na nákupní ulici v Bathu finančně podpořit dobročinnou sbírku pro lidi s rakovinou krve.

Ukázalo se, že když se zrovna v okolí žádné děti nenacházely, bylo pravděpodobné, že na charitu někdo přispěje jednou za deset minut. V opačném případě připadaly na deset minut dva finanční dary.  

Muži i ženy, rodiče i bezdětní

Porozovaný rozdíl podle vědců nelze vysvětlit například větším ruchem na ulici v některých časech ani tím, zda dárce dítě přímo doprovázelo. Domnívají se, že roli v tomto ohledu hrála přítomnost dětí v okolí, která dospělé mohla motivovat k tomu, aby se chovali štědřeji.  

Zmíněný efekt pozorovali výzkumníci u mužů i žen, rodičů i bezdětných a u mladších i starších lidí. Dokonce byl patrný i u těch, kteří vůči dětem zaujímali relativně negativní postoj. 

„I když máme dřívější důkazy o tom, že jsme k dětem obvykle vstřícnější a empatičtější, až doposud nebyl proveden žádný výzkum, který by zjišťoval, zda u nás už jen samotná přítomnost nejmladší generace vyvolává prosociální motivaci a dárcovské sklony vůči věcem, které s dětmi přímo nesouvisí,“ poznamenal podle serveru EurekAlert! jeden z autorů studie Lukas Wolf.

Dodal, že tato oblast vyžaduje další bádání. Podle něj však jejich zjištění naznačuje, že děti by mohly pozitivně ovlivňovat postoje dospělých, a to třeba v prostředích, kde se činí důležitá rozhodnutí týkající se například boje se změnou klimatu.