Pobyt na špatném vzduchu může u seniorů zhoršovat depresi, naznačil výzkum

U žen starších osmdesáti let, které dlouhodobě pobývaly v oblastech s velmi znečištěným ovzduším, zaznamenali vědci závažnější projevy deprese. To by přitom podle nich mohlo mít souvislost také se zhoršením paměti. O nových poznatcích informoval Journal of the American Geriatrics Society

Dlouhodobý pobyt v místech se znečištěným ovzduším vědci spojují s celou řadou zdravotních rizik. Například letošní zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) upozornila, že v roce 2012 špatný vzduch spoluzavinil jenom v Evropě zhruba 400 tisíc předčasných úmrtí. Řada studií dává znečištění ovzduší do souvislosti také s větší smrtností na covid-19. 

Nyní se vědci z Univerzity Jižní Kalifornie zaměřili na to, jestli má tento celosvětový problém také vliv na průběh depresí u starších lidí. Došli přitom k závěru, že dlouhodobé vystavení oxidu dusičitému a pevným částicím v ozvduší je spojené s mírným zhoršením příznaků deprese.

Negativní dopady na paměť

Výsledky také ukázaly, že tento těžší průběh depresí by mohl souviset také se zhrošením paměti, a to i více než deset let po dlouhodobém pobytu na špatném vzduchu.

„Jedná se o první studii, která naznačila, jak znečištění ovzduší ovlivňuje projevy deprese,“ uvedl podle serveru EurekAlert! hlavní autor studie Andrew Petkus.

„Víme, že vystavení látkám, které znečišťují ovzduší, v pozdních fázích života urychluje stárnutí mozku a zvyšuje riziko vzniku demence,“ poznamenal jeho kolega Ťiou-čch' Čchen.

„Naše nové poznatky ale ukazují, že nejstarší skupina populace může na tuto neurotoxicitu reagovat jinak, než jsme předpokládali,“ dodal. Podle autorů je potřeba toto téma podrobněji prozkoumat.