Pesticidy zkracují včelám život. Podle americké studie jde o ty, které k nim mají být ohleduplné

Pokud jsou včely vystavené dvěma komerčně používaným pesticidům, prokazatelně to zkracuje jejich život a vyvolává to u nich fyziologický stres. Popsali to vědci z Oregonské státní univerzity v odborném žurnálu PLOS ONE.

Včely jsou hlavním opylovačem, závisí na nich tedy většina ovoce, zeleniny a mnoha dalších plodin, které lidstvo konzumuje. V současné době ale trpí řadou hrozeb – roztoči, změny klimatu, invazivní druhy, ale také pesticidy.

Nová studie se jako první věnovala „méně než smrtícím“ dopadům sulfoxafloru a flupyradifuronu. Ty jsou aktivními látkami pesticidů Transform, respektive Sivanto, které jsou registrované ve Spojených státech a byly vyvinuté proto, aby byly ohleduplnější právě ke včelám.

Pesticidy ničí škůdce… i tvory, které člověk potřebuje

Výrazem „méně než smrtící“ chápou autoři situaci, kdy zvířata zasažená těmito látkami neumírají okamžitě, ale zažívají pak fyziologický stres, který zkracuje délku jejich života – a studie ukázala, že Transform zkracuje délku života včel velmi výrazně.

Většina včel, které mu byly vystavené, zemřela do šesti hodin. To podle vědců prokazuje, jak závažná je toxicita tohoto pesticidu v množství, které je doporučené výrobcem. U Sivanta byly následky výrazně slabší, ale přesto měřitelné.

Hlavní autor studie Priyadarshini Chakrabarti Basu zdůrazňuje, že vědci nevyzývají, aby byly přípravky stažené z trhu. „Doporučujeme, aby bylo k těmto produktům připojeno více informací a aby bylo provedeno více studií, které by měly pomoci s pochopením negativních dopadů při dlouhodobějším vystavení,“ uvedl Basu.

Oba pesticidy se využívají na plodiny napadané mšicemi, křísky nebo molicemi. Bohužel stejné rostliny přitahují také včely. I proto je u obou pesticidů několik omezení; například Transform se nesmí používat v době, kdy rostliny kvetou.

„Průměrná délka života včelí dělnice je asi pět až šest týdnů, takže když jí zkrátíte život o pět až deset dní, může to být obrovský problém,“ varoval spoluautor práce Ramesh Sagili. „Snížená délka života dělnice způsobená tělesným stresem může mít negativní dopad na populaci celé kolonie a může snížit její odolnost a životaschopnost,“ dodal vědec.