Češi vyrobí klíčové části nejsložitější družice Athena. Bude hledat černé díry i vybuchující hvězdy

České republice se podařilo zapojit do mezinárodního konsorcia nejkomplexnějšího vědeckého přístroje, který byl kdy navržen pro vědecký výzkum ve vesmíru. Na družici Athena budou vyrábět elektroniku, která ovládá součásti zodpovědné za fungování přístroje. 

Součástí Atheny je velmi citlivý rentgenový detektor X-ray Integral Field Unit (X-IFU), který právě prošel důležitým hodnocením ze strany Evropské vesmírné agentury (ESA). Ten je revoluční díky nové technologii takzvané rentgenové mikrokalorimetrie.

Jádrem přístroje bude soubor citlivých teplotních senzorů chlazených na 50 mK, tedy na pouhých pět setin stupně nad absolutní nulou. Takto ochlazené detektory budou schopné zaznamenat příchod každého rentgenového fotonu a přesně určit jeho energii. Díky tomu převýší X-IFU citlivost současných detektorů vice než padesátkrát.

Čeští vědci a technici budou k přístroji navrhovat a posléze vyrábět důležitou součást elektroniky (tzv. Remote Terminal Unit), která bude kontrolovat teplotu v přístroji a ovládat důležité mechanické a elektronické součásti pro správné fungování přístroje. Český příspěvek je společným projektem Astronomického ústavu a Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, podporovaných programem Strategie AV21 Vesmír pro lidstvo a programem PRODEX, který řídí ministerstvo školství.

Díky tomuto příspěvku se Česko stalo třináctou zemí v mezinárodním konsorciu vedeném Francií a umožní českým vědcům podílet se na vědecké přípravě mise i na zpracování prvních měření, která přístroj pořídí po svém vypuštění plánovaném v roce 2031.

Potenciál mnoha objevů

Athena bude zkoumat horký a energetický vesmír – tedy svět černých děr, kup galaxií a vybuchujících hvězd. Klade si za cíl pochopit, jak vznikly rozsáhlé struktury hmoty, které pozorujeme ve vesmíru, i jak se zformovaly černé díry v centrech galaxií. Bude představovat i nástroj pro výzkum celé škály astronomických objektů v rentgenové oblasti.

Přispěje též k pochopení jevů odehrávajících se v atmosférách a magnetosférách planet sluneční soustavy. Athena bude rentgenovou observatoří, která má obrovský potenciál významných objevů a bude jedním z pilířů astronomického výzkumu po roce 2030.