Evropské řeky jsou plné pesticidů, a to i těch nepovolených, ukázal výzkum

Výzkum evropských řek a kanálů odhalil, že se v nich nachází více než stovka druhů pesticidů. A to včetně 24 druhů, které vůbec nemají licenci k používání v Evropě. Kromě pesticidů našli také stopy po 21 lécích používaných k léčbě zvířat.

Ilustrační foto
Zdroj: ISIFA/AFP Autor: Denis Charlet

Vědci z University of Exeter zkoumali vzorky z 29 vodních děl v deseti evropských zemích. Každý obsahoval několik druhů pesticidů, ve většině z nich byly také léky. Analýza se týkala rozsáhlého území od Polska až po Španělsko. Ve studii nebyla zahrnuta žádná řeka z Česka ani Slovenska.

Zdaleka nejhůř dopadly říční kanály v Belgii, v jednom z nich se našlo sedmdesát druhů pesticidů. Ve 13 ze 29 zkoumaných toků překračovaly koncentrace alespoň jednoho pesticidu evropské standardy.

Výskyt pesticidů v evropských řekách
Zdroj: Science Daily

Zatím není úplně jasné, jaké dopady takové koncentrace mají, přestože se výzkumu věnuje celá řada vědeckých týmů po celém světě. „Ohledně dopadů těchto směsí chemikálií na lidské zdraví i přírodu panuje značná nejistota,“ potvrdil profesor Jorge Casado, který výzkum vedl. „Ale víme, že mnoho z těchto konkrétních pesticidů může být zdrojem obav,“ dodal.

Podle něj je největší problém v tom, že ačkoliv o individuálních pesticidech a jejich dopadech ví věda poměrně hodně, možných kombinací je tolik, že se to zkoumá jen velmi složitě. Evropská organizace EFSA (European Food Safety Authority) už sice hledá metody pro takový výzkum, zatím ale dopady „pesticidových koktejlů“ neznáme.

Kde se vzaly nepovolené pesticidy 

Vědci dodávají, že přítomnost nelicencovaných pesticidů nemusí nutně znamenat, že byly použité nezákonně. Mohly se do vody dostat i při jejich povoleném použití, například ve výzkumu. Anebo se do vody dostaly ještě předtím, než byly zakázány; některé z těchto látek se totiž rozkládají dlouhou dobu.

Nejčastěji se ve vzorcích objevoval pesticid carbendazim, který byl v 93 řekách – jeho koncentrace byly podle vědců místy pozoruhodně vysoké. Ze 103 identifikovaných druhů pesticidů byla asi polovina herbicidů, zbytek připadal na fungicidy a insekticidy. V případě léků se jednalo nejčastěji o antibiotika, jimiž se léčí hospodářská zvířata.