Šest let horšího spánku. Vědci popsali, co dělá s rodiči první dítě

Narození dítěte má drastické krátkodobé dopady na spánek matky, především během prvních tří měsíců po porodu – to ví každá matka. Ale lékaři z University of Warwick navíc popsali i dlouhodobé dopady. Podle nového výzkumu trpí oba rodiče sníženou kvalitou spánku průměrně šest let.

Z narození prvního dítěte se spánek otce i matky podle nové studie nevzpamatuje přibližně šest let. Celou tu dobu trpí oba rodiče kratší dobou spánku i uspokojením ze spánku, tvrdí výzkum. Teprve po šesti letech se kvalita spánku vrátí na úroveň z dob před porodem.

V rámci této studie sledovali vědci spánek 4659 rodičů v letech 2008 až 2015. Tento dlouhodobý výzkum proběhl ve spolupráci s několika výzkumnými institucemi z Evropské unie a Spojených států. Celou tu dobu rodiče odpovídali na otázky v pravidelně pokládaných dotaznících, z jejich vyjádření pak vědci ve studii vycházeli.

Během prvních tří měsíců po porodu spaly matky za noc průměrně o jednu hodinu méně než před porodem, u otců bylo zhoršení menší – „jen“ 15 minut. Proč je rozdíl tak velký, vysvětluje profesor Sakari Lemola: „Ženy zažívají více narušení spánku než muži, protože to odráží jejich tradiční roli primárního pečovatele o dítě.“

Tyto problémy ale přetrvávaly delší dobu – až do doby, kdy dětem bylo 4 až 6 let. Matky měly v té době spánek asi o 20 minut kratší než před porodem, u otců stále přetrvávalo průměrně 15 minut.

Rodičovství je spravedlivé

Vědci také pozorovali, že tento efekt je výrazně silnější u prvorodičů než u těch, kteří už nějaké děti měli. Kratší spánek měly první rok a půl po porodu ženy kojící než ty krmící z láhve.

Jiné faktory neměly v této studii výraznější dopad. Dá se říci, že rodičovství je spravedlivé. Podobně velké narušení spánku se totiž projevovalo u chudších i bohatších rodin. Velký dopad neměly ani jiné socioekonomické faktory, jako například zda dítě vychovávají oba rodiče, nebo jen jeden.