V Praze se bude vyvíjet raketa Anubis. Na hranici vesmírného prostoru má vynášet vědecké experimenty

Pražský kosmický inkubátor ESA BIC Prague agentury CzechInvest podpoří vývoj suborbitální rakety. Start-up Suborbitality v něm plánuje vytvořit první komerční a zároveň cenově dostupnou raketu určenou zejména pro vědecké experimenty a testy ve vesmírných podmínkách. S prvním zkušebním vypuštěním počítá ve druhé polovině letošního roku.

Suborbitální raketa je raketa, která sice nedosáhne oběžné dráhy, ale překoná nebo se přiblíží hranici vesmíru.

Suborbitální let představuje vystoupání do výšky více než 100 kilometrů, tedy nad celosvětově uznávanou hranici vesmíru. Rychlost a energie rakety ale není dostatečná pro dosažení oběžné dráhy, a raketa se tak následně i se svým nákladem kontrolovaně vrací zpět na Zemi. Během této krátké návštěvy vesmíru je náklad vystaven mikrogravitaci, kosmické radiaci a dalším podmínkám vesmíru, což už umožňuje testy kosmických technologií či menší vědecké experimenty.

Schéma letu rakety Anubis
Zdroj: Suborbitality

Raketa by se měla jmenovat Anubis, má být asi 7,5 metru vysoká a na hranici vesmírného prostoru bude moci vynést náklad o hmotnosti 50–75 kilogramů.

Čeští experti mají dobrou pověst

Start-up Suborbitality, za nímž stojí inženýři Hamed Gamal z Egypta a David Hubert z USA, si pro vývoj rakety vybral Českou republiku zejména kvůli spolupráci s tuzemskými odborníky. „Suborbitality je prvním start-upem v našem inkubátoru, který se zaměřuje na vývoj technologií používaných přímo ve vesmíru. Na vývoji a výrobě rakety plánují spolupracovat s technologickými partnery z ČR. Jednají v této chvíli s ČVUT Praha a několika firmami,“ uvedl Michal Kuneš z inkubátoru ESA BIC Prague.

Služeb firmy budou moci využívat především výzkumné instituce, univerzity či výrobci malých družic a jiných kosmických technologií.

Raketa Suborbitality bude vyrobená jen z evropských komponent. „Podobných raket, které by sloužily výzkumným a vědeckým účelům, není mnoho. Současné suborbitální rakety jsou navíc poměrně drahé, protože nejsou primárně určeny pro komerční využití. Chceme proto vytvořit takovou raketu, která testování malých družic, jiných kosmických technologií a vědeckých experimentů ze všech možných oblastí zpřístupní všem. Na trhu bychom ji chtěli nabídnout hned po úspěšném otestování,“ uvedl Hamed Gamal z firmy Suborbitality.

Co je ESA BIC?

Kosmický inkubátor ESA BIC Prague byl založen v roce 2016 jako součást sítě podnikatelských inkubačních center Evropské kosmické agentury (ESA). Tato centra poskytují zázemí a podporu inovačním technologickým start-upům, které pracují s kosmickými technologiemi, dále je rozvíjí a hledají jejich komerční využití. Operátorem ESA BIC Prague je agentura CzechInvest.