Klimatická změna zmenšuje vrabce. Horká léta jim neprospívají

Vrabci reagují na vlny veder tím, že moc nevyrostou. Malí pak zůstávají po celý život, popsali vědci v Austrálii. Podle nich by na klimatické změny mohly podobně reagovat také další druhy ptáků.

Ilustrační foto
Zdroj: Wikimedia Commons Autor: Fir0002/Flagstaffotos

Už v polovině devatenáctého století popsal německý biolog Carl Bergman jeden z nejznámějších přírodních zákonů: zvířata žijící v chladném prostředí bývají větší, zatímco tvorové žijící v teplejších oblastech jsou častěji drobní. Dává to smysl dodnes – větší těla lépe udrží teplo než tělo s menším objemem.

Dlouho ale vědci nedokázali říct, zda toto pravidlo funguje také u ptáků – řada z nich totiž díky skvělým izolačním vlastnostem peří dokáže fungovat jak v horku, tak i v chladu. A také se netušilo, jak reagují na změnu klimatu, která s tím souvisí.

Podle výzkumu zveřejněného v odborném časopise The Auk: Ornithological Advances má změna klimatu na ptáky prokazatelně vliv: pokud ptáci dospějí během horkých let, jsou menší – a už se nezvětší, ani když zažívají chladnější roky. Podle ornitologů je vliv tepla větší než dopad mrazu, což může mít značné důsledky na budoucnost ptáků v době klimatické změny.

Vědci tento fenomén studovali na vrabcích, ale věří, že jejich závěry platí pro mnoho ptačích druhů. Je pravděpodobné, že vrabci a další ptáci budou na teplejší Zemi menší, než jsme byli zatím zvyklí. Není ale jasné, jestli to automaticky znamená, že to musí být nutně špatné – vědci ještě tento mechanismus úplně nechápou.

„Může za to adaptační reakce, která zvířatům umožňuje, aby se lépe vypořádala s měnícími se podmínkami,“ uvedl profesor Simon Griffith, který je jedním z hlavních autorů studie.

Podobně to vidí další z autorů práce Samuel Andrew: „Pokud jsou změny velikosti důležitou součástí adaptace na teplejší klima, ve skutečnosti mohou být ve větších problémech ty ptačí druhy, které se nezmenší.“

Zvířata na změnu klimatu reagují

Tato studie patří k řadě dalších, které prokazují, že se zvířata v současné době změně klimatu pokoušejí přizpůsobovat. Před rokem například vznikla v Kanadě práce, která upozornila, že řada druhů ryb reaguje na změnu klimatu tím, že se zmenšují – některé až o třetinu. Proč? Ve stále teplejších oceánech totiž nemají dostatek kyslíku.

„Vztah mezi vnější teplotou a velikostí těla pozorujeme u řady organismů. Lidé by si měli uvědomit, že existují problémy spojené s vývojem zvířat během silných veder. Víme, že vlny horka jsou stále silnější a častější, takže by mohly být příčinou zmenšování zvířat,“ vysvětluje profesor Griffith.

Velikost těla souvisí s teplotami v době dospívání ptáků

V rámci této práce vědci odchytili a změřili na třiceti místech v Austrálii a Novém Zélandu vždy 40 dospělých vrabců. Zjistili, že nejlepším faktorem, podle něhož se dala předpovědět velikost ptačího těla, byly teploty v létě, kdy vrabci dospívali. Vrabčáky si vybrali proto, že žijí s lidmi a díky tomu se vyskytují na velkém množství lokalit, takže se nasbíraná data dají dobře porovnávat.

Navíc v Austrálii se vrabci nacházejí jak na pobřeží, kde je klima mírnější, tak v centru kontinentu, kde v létě panují extrémní teploty.