Z Milovic se stal ráj pro netopýry. Na pastvinách jich tam žije nejméně 18 druhů

V bývalém vojenském prostroru v Milovicích, kde se pasou velcí kopytníci, se nedaří jen vzácným motýlům. Vědci tam teď napočítali celkem 18 druhů netopýrů, což jsou dvě třetiny všech druhů netopýrů žijících v celé zemi. Vyplývá to z prvního systematického monitoringu netopýrů v této lokalitě.

Netopýr velkouchý
Zdroj: Wikimedia Commons Autor: Gilles San Martin

Vědecký výzkum ukázal, že netopýrů létá průkazně více nad pastvinami velkých kopytníků než nad nepasenými plochami. Oznámila to ochranářská společnost Česká krajina. 

„Monitoring probíhal hlavně pomocí automatických záznamníků echolokace poletujících netopýrů. Jde o přístroje zaznamenávající ultrazvukové signály, kterými se netopýři jako radarem orientují a loví s jejich pomocí potravu,“ uvedl Radek K. Lučan z Katedry zoologie Univerzity Karlovy v Praze, který monitoring netopýrů řídí.

Velmi hlasití netopýři

Na pastvinách bylo zjištěno celkem 15 druhů, které detektory dokážou spolehlivě rozeznat, a tři takzvané druhové dvojice netopýrů, které mají signály natolik podobné, že je detektory od sebe nerozliší.

Nadprůměrný podle České krajiny nebyl jen počet zaznamenaných druhů netopýrů, ale také jejich množství vypočítané z četnosti zachycených signálů. „Pokud jde o srovnání dvou hlavních sledovaných lokalit, stepi u Milovic a lokality Traviny u Benátek nad Jizerou, dopadly lépe Traviny, kde byly koncentrace netopýrů dvojnásobné,“ řekla Anna Koukolíková z Katedry zoologie Univerzity Karlovy.

Kromě obvyklých druhů netopýrů byl zjištěn i hojný výskyt vzácnějších druhů, mimo jiné netopýr stromový nebo netopýr velkouchý. Všem druhům netopýrů prospívají i tůňky, které zde byly vybudovány pro vzácné korýše a obojživelníky. Zároveň slouží jako napajedla.

Monitoring netopýrů se chystá i v následujícím roce, přičemž v plánu je i více přímých odchytů do sítí, což je podle Lučana jediná cesta, jak ověřit výskyt druhů, které detektory nerozliší. „Je přitom pravděpodobné, že se již pozoruhodně dlouhý seznam milovických netopýrů dále rozroste,“ řekl Lučan.

Celá rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru má kolem 160 hektarů. Mezi Benátkami a Milovicemi žijí dvě stáda divokých koní, stádo zubrů a stádo zpětně šlechtěných praturů. Od roku 2015 se na pastvině narodily tři desítky mláďat.