Evropská unie investuje desítky miliard do vědy. Priority jsou energetika, bezpečnost a doprava

Evropská komise mezi roky 2018 a 2020 vynaloží 2,7 miliardy eur (skoro 69,3 miliardy korun) z programu Horizont 2020 na podporu vysoce rizikových a současně vysoce ziskových inovací. Novinářům to v pátek řekl eurokomisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas. Cílem je podle něj vytvořit trhy budoucnosti a podpořit politické priority komise Jeana-Clauda Junckera.

„Ať už jde o umělou inteligenci nebo genetiku, základem současných nejslibnějších průlomových inovací je věda. Evropa zaujímá v oblasti vědy a technologií vedoucí postavení a při prosazování inovací bude hrát důležitou roli,“ upozornil Moedas na tiskové konferenci.

V příštích letech by tak peníze z programu měly putovat přednostně na výzkum a vývoj podporující nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči klimatickým změnám, na to je určeno 3,3 miliardy eur. Celkem 2,2 miliardy eur bude vyčleněno na projekty zaměřené na čistou energetiku, a to ve čtyřech vzájemně propojených oblastech: obnovitelné zdroje, energeticky účinné budovy, elektromobilita a řešení umožňující skladování elektrické energie, včetně 200 milionů eur na podporu vývoje a výroby elektrických baterií nové generace v Evropě.

Významná částka je určena také na podporu výzkumu a vývoje v oblasti digitalizace a transformace evropského průmyslu a služeb. Má to být 1,7 miliardy eur.

Bezpečnost je prioritou

Po miliardě eur zamíří do oblasti takzvaného oběhového hospodářství (proces nakládání s přírodními zdroji a odpady – pozn. red.) a na vědu a výzkum v oblasti bezpečnosti. Přímo na migrační problematiku je v programu Horizont 2020 od roku 2018 vyčleněno 200 milionů eur.

Program Horizont 2020 bude i nadále financovat také základní výzkum. Už v srpnu přijatý pracovní program Evropské rady pro inovace na rok 2018 počítá s podporou pro vynikající výzkumné pracovníky ve výši 1,86 miliardy eur. Celkovou částkou 2,9 miliardy eur budou během tří let podpořeny akce „Marie Curie-Sklodowská“, které financují stipendia pro výzkumné pracovníky ve všech fázích jejich profesní dráhy.

Chystá se nový způsob financování

Pro příští roky začne fungovat také pilotní program „paušálního financování“, tedy nový a snazší způsob finanční podpory. Při kontrolách bude kladen větší důraz na vědeckotechnický obsah projektů než na finanční záležitosti, slibuje komise.

Horizont 2020 je dosud největším rámcovým programem EU pro výzkum a inovace a disponuje rozpočtem 77 miliard eur (téměř dva biliony korun) na období sedmi let od roku 2014 do roku 2020. Přestože většina činností v oblasti výzkumu a inovací stále ještě probíhá nebo teprve začne, program už má výsledky.

Z něj podporovaní vědci přispěli k významným objevům, jako jsou exoplanety, Higgsův boson a gravitační vlny, a přinejmenším devatenáct nositelů Nobelovy ceny obdrželo před jejím udělením nebo po něm finanční prostředky na výzkum z EU.

Do října 2017 bylo v rámci programu uděleno více než 15 tisíc grantů v celkové výši přes 26 miliard eur. V rámci nástroje „InnovFin – finanční prostředky EU pro inovátory“ program také poskytl podnikům, zejména malým a středním, přístup k rizikovému financování ve výši 17 milionů eur.