Kuba už nesměřuje ke komunismu. Nic se nemění, jde o pragmatismus, říká místopředseda KSČM

Kubánský parlament v sobotu schválil návrh nové ústavy, v níž už není jako hlavní cíl režimu stanoveno budování komunismu. Místopředseda KSČM a předseda mandátového a imunitního výboru sněmovny Stanislav Grospič k tomu v Interview ČT24 řekl, že jde spíše o pragmatickou změnu, ale že se nic nemění.

Video Interview ČT24
video

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič v Interview ČT24

Na dění na Kubě se ptal místopředsedy KSČM Grospiče moderátor pořadu Interview ČT24 Daniel Takáč. 

Jste rád, že komunismus už není hlavním cílem režimu na Kubě?

Komunismus nikdy ve světě nebyl, pokud vím. Všude se hovořilo…

Já také mluvím o cíli, o hlavním cíli. A Kuba už to nemá v ústavě. Jste rád?

Já vím, kam míříte, ale já si myslím, že hlavním cílem komunistické strany na Kubě je vybudování socialistické společnosti.

Ne, v té staré ústavě to bylo.

A ten cíl horizontu komunismu jsem myslel z jiného pohledu, ale to je věc dlouhodobá, v řádově neodhadnutelném časovém intervalu. Takže já si myslím, že to je spíš pragmatická změna, k čemu došlo na Kubě, ale že se nic nemění …

Ale ta hlavní vize, nemá tam zůstat? Hlavní vize komunismu?

Že se nemění nic na tom, že Kuba směřuje k socialismu a snaží se naplňovat nějaké zásady. Učí se od jiných států.

Já se ptám na ten komunismus, pane poslanče. Takže neznamená to, že už ho nikdo nechce?

A já si myslím, že…

Ani na Kubě ho nechtějí?

…já se k tomu dostávám, pane redaktore. Že komunismus jako takový je dlouhodobý horizont vývoje společnosti, o kterém hovořili klasikové Karel Marx. Ale v podstatě nemá význam, jestli je, nebo není to v nějakém právním dokumentu. Spíš jde o to směřování společnosti, ale v tom dokumentu to nemusí být.

Z tohoto důvodu to na Kubě vnímám jako pragmatický krok, který udělali. Možná po zkušenostech vyhodnocení z jiných socialistických zemí, Vietnamu, Číny. 

V pořadu Interview ČT24 se dále hovořilo o vztahu českých komunistů k obsazování míst ve státních firmách, o podpoře vlády, o vyšetřování privatizace OKD a o plagiátorství  dvou bývalých ministrů vlády Andreje Babiše. Záznam celého rozhovoru nabízí přiložené video.

Podcast - Interview se Stanislavem Grospičem 29.39 MB