Ostrov svobody se pomalu liberalizuje. Kubánský parlament přijal novou ústavu

Kubánský parlament schválil návrh nové ústavy, která má mimo jiné změnit strukturu státní exekutivy a oficiálně uznat soukromé vlastnictví stejně jako volný trh. Hlasování, po němž má do konce roku následovat referendum, bylo jednomyslné.

Video Horizont ČT24
video

Horizont ČT24: Nová kubánská ústava

Ke změně ústavy došlo na Kubě po 42 letech. Nový základní zákon státu uzná soukromé vlastnictví a volný trh, na podnikání má ovšem dál dohlížet komunistický režim. Země by do budoucna měla mít také premiéra a výkon prezidentské funkce bude omezen na dvě pětiletá období.

Ústava zavádí rovněž maximální věkovou hranici 60 let, kterou kandidát nesmí překročit v roce prvního zvolení. Prezident nebude šéfem státní rady, nejvyššího výkonného orgánu země. Tato funkce přejde do pravomoci šéfa parlamentu.

Ekonomika upadá, našlapuje se kolem reforem

Kuba se už několik let potýká se špatnou ekonomickou situací, v jejím důsledku přijala některé opatrné reformy, umožňující drobné soukromé podnikání či prodej bytů. Potíže přišly po poklesu podpory z Venezuely, přísnějších regulacích obchodu a cestování s USA, nižším vývozu a dopadu různých bouří. Dosavadní ústava z roku 1976 oficiálně zakazovala příjmy, které pocházejí z „vykořisťování práce druhých“.

Nynější znění má „modernizovat kubánský sociálně ekonomický model“, aniž by země opustila doktrínu socialismu. Rozhodující role komunistické strany zůstane nedotčena, i když budování komunismu jako hlavní cíl režimu v novém znění oproti předešlému chybí.

Změny mají nastat i ve společenské sféře. Nová ústava zakazuje diskriminaci na základě pohlaví, etnického původu či fyzického postižení. Podle některých agentur se dá předpokládat, že napříště budou na Kubě uznávány i sňatky osob stejného pohlaví. V novém znění ústavy chybí ustanovení, že sňatek je svazkem muže a ženy.