ANO k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Díky novému stavebnímu zákonu máme nástroj k urychlení výstavby bytů i dopravních staveb. Budeme stavět nájemní byty a mladým zlepšíme podmínky financování.

Vytvoříme podmínky pro výstavbu státních bytů s možností odkupu nájemníky.

Vytvoříme podmínky pro realizaci PPP projektů v oblasti výstavby nájemního bydlení, s využitím nepotřebného majetku státu a brownfieldů.

Zrealizujeme nízkonákladovou výstavbu sociálních bytů pro ty nejpostiženější.

Podpoříme výstavbu seniorského bydlení (bytová společenství seniorů, komunitní péči) a výstavbu domovů s pečovatelskou službou.

Vytvoříme podmínky pro podporu družstevní bytové výstavby prodloužením doby splácení, včetně výhodných úvěrů pro družstevní podíly a garance státu pro delší dobu splatnosti.

Budeme usilovat o nižší DPH na stavebniny s cílem zlevnění výstavby bytů.

Zdigitalizujeme a dokončíme proces zjednodušení stavebního řízení a zprovozníme národní geoportál územního plánování.

Spustíme čerpání EU fondů o objemu 978 mld. Kč, například na podporu podnikání a inovací, revitalizaci brownfieldů, rozvoj městské a příměstské dopravy, na investice do sociálního bydlení, zdravotnické infrastruktury, kultury a mnohé další.

Budeme propagovat přírodní, historické a kulturní dědictví České republiky.