Švýc. dem. k tématu Státní finance

Je potřeba stabilizovat státní finance zavedením povinnosti státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Ústavní povinnost státu udržovat vyrovnaný rozpočet. Snižování státního dluhu. V rámci budování nezávislosti státu zachování české koruny. Ústavní právo na používání hotovosti. Ústavní stropy zdanění občanů. Využití 3,5 bilionů devizových rezerv ČNB ke splacení státního dluhu a zavedení částečného zlatého standardu. Budování zlatých rezerv na úkor měnových rezerv. Zrušení financování politických stran a politických neziskových organizací ze státního rozpočtu. Minimální inflaci, nízké daně, zrušení EET. Mezinárodně konkurenceschopné zdanění právnických osob. Referendum na kontrolu státních výdajů. Snižování výdajů na státní administrativu. Jednoduchý, přehledný daňový systém bez zamoření výjimkami. Pro firmy se skrytou vlastnickou strukturou nebo registrované v daňových rájích zákaz účasti na veřejných zakázkách.

Co nám to přinese: Stabilní měnu. Zlaté rezervy, které neztrácejí hodnotu. Konec zadlužování budoucích generací. Hospodářskou stabilitu.