Švýc. dem. k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Místní rozvoj by měl být záležitostí obcí a krajů, nikoliv státu. Navrhujeme proto zrušit Ministerstvo pro místní rozvoj a finance ponechat krajům a obcím.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Decentralizaci státu a posílení místních samospráv. Přímou volbu starostů, zvýšení jejich pravomocí a zodpovědnosti a možnost referenda na jejich odvolání. Spravedlivé dělení daňových výnosů mezi venkovem a městy. Převést oblast nezaměstnanosti a podpory zaměstnanosti pod správu obcí. Zharmonizovat výdaje na rozvoj majetku obcí a finance na údržbu a opravy. Zrušit státem řízené regulace tvořené byrokratickým procesem úředníků. Převod majetku státních lesů ČR krajům. Zjednodušení stavebních řízení. Zrušení Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, který je duplicitou místní samosprávy. Zapojení obcí při zakládání podnikatelských subjektů, např. technických služeb, ubytovacích, sociálních. Spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Co nám to přinese: Omezení korupce. V obcích, kde se bude podporovat rozvoj, bude i finanční zázemí. Odstranění diskriminací obcí a nastolení rozhodování místními občany. Posílení příjmů obcí a podnikatelských příležitostí přímo v regionu.