Švýc. dem. k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zemědělství by mělo zajišťovat potravinovou nezávislost země, decentralizované osídlení území, mělo by být udržitelné a co nejvíce ekologické.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Budování potravinové soběstačnosti státu. Uspořádání vztahů s EU prostřednictvím bilaterálních smluv, protože členství v EU je neslučitelné s potravinovou soběstačností. Ochranu zemědělské půdy, k zástavbě využívat přednostně tzv. brownfieldy. Soběstačnost v produkci základních potravin. Zákonem zamezit nekalým obchodním praktikám obchodních řetězců. Energetickou bezpečnost a nezávislost země z různých zdrojů energie. Podporovat domácí zemědělce při výběrových řízeních, pěstitele, chovatele, včelaře, ovocnáře, rybáře, lesní hospodáře a spolupracovat s nimi na ochraně přírody. Zrušení přidávání biosložky do pohonných hmot. Omezení vývozu surového dřeva. Výstavbu retenčních a vodních nádrží, zadržování vody v krajině. Obnovu přirozeného vodního režimu v krajině a systémů k zadržování vody v krajině.

Co nám to přinese: Zdravé místní potraviny pro všechny. Perspektivu prosperity a podnikatelskou svobodu pro zemědělce. Pro občana méně regulací a nižší náklady. Krásnou přírodu pro turisty i naše potomky.