Švýc. dem. k tématu Zdravotnictví

Lékař je sice dobrý pomocník, ale prevence pomůže zdraví ještě lépe. Navrhujeme podpořit prevenci, zdravý životní styl a odpovědnost za péči o své zdraví.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Zprůhlednit financování systému veřejného zdravotního pojištění a zastavit rostoucí náklady na zdravotní péči. Účinný dohled na bezpečnost léků a zdravotnických prostředků. Podporu výzkumu a vzdělávání zdravotníků v dostatečném počtu pro zabezpečení všech služeb zdravotní péče. Narovnání plateb za stejné výkony pro různá zdravotnická zařízení. Transparentnost procesů, odbornost a objektivitu při sjednávání smluv i dodatků mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotnických služeb a jejich zveřejnění. Zvýšení odborné způsobilosti revizních oddělení zdravotních pojišťoven v nových oborech jako je molekulární medicína a nové technologické obory. Připojištění/finanční spoluúčast na léčebných procesech a nadstandardní diagnostice. Motivaci občanů v péči o své zdraví a poskytnutí finančního zvýhodnění při převzetí zodpovědnosti. Propagaci zdravého životního stylu. Výuku první pomoci na všech úrovních vzdělávání.

Co nám to přinese: Zajištění transparentnosti výdajů ve zdravotnictví a jejich zefektivnění. Možnost nestandardní zdravotní péče i ve státních zařízeních. Převzetí odpovědnosti občanů za své zdraví. Zlepšení zdravotního stavu občanů.