SPOLU k tématu Školství, sport, věda a mládež

Více peněz na vzdělávání, modernizace, více porozumění, méně memorování, reforma dotací pro podporu sportu, podpora výzkumu.

Podpoříme masivní investice do výstavby a rekonstrukce vzdělávací infrastruktury, jakož i upřednostnění kvality vzdělání (porozumění látce) před kvantitou (memorováním). Budeme se soustředit na rozvoj gramotností a klíčových kompetencí, přičemž posílíme zejména výuku dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus.
Dále se zasadíme o rozvoj digitálního prostředí a digitální gramotnosti a o snížení byrokratické zátěže ředitelů škol. Posílíme také práci s talentovanými žáky, zaměříme se na regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání a posílíme motivaci pro výběr učitelského povolání. Co se financování školství týče, více propojíme veřejné a soukromé investice, změníme systém financování vysokých škol, aby se jim vyplácela nejen věda, ale i kvalitní profesně orientovaná výuka, a zvýšíme finanční alokace na grantovou podporu základního výzkumu.
Zasadíme se také o transparentnost financování sportu přes Národní sportovní agenturu, v jehož rámci vyčleníme dostatek peněz pro kluby, mladé talenty i kvalitní trenéry. Neméně je pro nás důležitá podpora všech volnočasových organizací, jako jsou Skaut, Orel, Sokol atd. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.