KSČM k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Za prioritu považujeme rovnoměrný rozvoj regionů, aby i v nejodlehlejší vsi měli občané ty nejlepší podmínky pro život, všechny služby, které potřebují.

Prosazujeme rovnoměrný rozvoj regionů, s cílem předcházet odlivu obyvatel (dostupnost škol, zdravotnických zařízení, obchodů, kulturních a sportovních zařízení, podpora pracovních míst) a vzniku vyloučených lokalit. Podporujeme posílení transformovaného Státního fondu, v oblasti nabídky nájemního bydlení v obcích, využití zdrojů státních, regionálních i kontribucí pro developery, posílení místní veřejné infrastruktury, včetně vodárenství a odpadového hospodářství.
Speciální problém jsou lokální výrobci potravin, podpora regionálního neziskového destinačního managementu v cestovním ruchu a otevření debaty k zákonu o cestovním ruchu.
Jde i o kapacity regionálních veřejných služeb (sociální služby, regionální školství a zdravotnictví). Zvláštní pozornost je nutné věnovat sociálně ohroženým regionům (zdravotní krize rizika umocňuje) a jejich transformaci (posílení ekonomických aktivit, revitalizaci postižených území). Prevence proti sociálnímu vyloučení je zejména v oblasti vzdělání a nabídky práce. Digitalizací veřejné správy reálně zefektivnit řízení a komunikaci s občanem (dostupnost internetu). Zlepšit koordinaci územního a regionálního plánování, vyhodnotit nový stavební zákon.