KSČM k tématu Kultura

Podporujeme širokou dostupnost kulturní a sportovní činnosti pro všechny generace, systém slev, odstranění bariér a 1 % z HDP na kulturu.

Požadujeme ze státního rozpočtu 1 % z HDP do kultury. Budeme podporovat širokou dostupnost zájmové, kulturní a sportovní činnosti pro všechny generace, podporu základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže. Jde nám jak o podmínky pro kulturní vyžití lidí, tak pro vlastní kulturní tvorbu.
Podporujeme systém slev (např. pro žáky a seniory), odstranění bariér, o vytváření volnočasových kulturních center v obcích, kde chybí.
Vedle turismu a lázeňství považujeme i kulturu za velmi důležitý prvek pro oživení všech služeb, které na ně navazují, tedy i pro tvorbu pracovních míst.