NE Urza k tématu Společnost a kvalita života

Závislost na státu je jedním z nejpalčivějších problémů dnešní doby. Přestaňme řešit veškeré naše problémy voláním po dalších zákonech a legislativě.

Svobodný člověk rozhoduje o svém životě a nese za svá rozhodnutí odpovědnost. Jak moc o sobě však doopravdy rozhodujeme? Možná méně, než si myslíte.
To stát totiž rozhoduje, jak máme vzdělávat a k jakým hodnotám vést naše děti. Nebo jaké hodnoty nesmíme veřejně hlásat. Diktuje, za jakých podmínek a s kým smíme obchodovat nebo ho zaměstnat. Určuje měnu, kterou musíme přijímat a platit v ní daně. Na všech odvodech státu odevzdáme přes polovinu našich výdělků. Jeho úřadům musíme posílat reporty o našich obchodních aktivitách. Onemocníme-li, stát určuje, kdo, jak a čím nás může léčit. A když vše selže, rozhoduje i o tom, zda a kdo nám smí pomoci zemřít. Předepisuje, jaké látky nesmíme vpravovat do našich těl. Stanovuje, od jakého věku smíme mít sex. Diktuje, za jakých podmínek a čím máme dovoleno se přepravovat. I malé stavební úpravy či jen pokácení stromu na našem vlastním pozemku musí schvalovat úředník.
Nechceme-li se jednoho dne znovu probudit do tuhé totality, musíme pochopit, že každá pravomoc státu znamená méně svobody jednotlivce. Přestaňme už konečně používat státní regulace jako univerzální prostředek k řešení problémů. Každá z nich je totiž dalším krokem k totalitě.