KČ k tématu Covid-19

Jakákoli opatření nesmí být chaotická, ale musí být vyvážená, koncepční, předvídatelná, jasně odborně i právně podložená a veřejnosti srozumitelně vysvětlená.

Pandemie covidu-19 nás zastihla silně nepřipravené. Přitom zkušenost jasně ukázala, že nelze stavět dilema mezi ochranou zdraví osob a ochranou demokratické a svobodné společnosti – naopak, jde o spojité nádoby. U infekčních nemocí více než kde jinde v medicíně platí, že prevence je účinnější i levnější než léčba. Jakkoli je péče o zdraví primárně věcí osobní zodpovědnosti jednotlivce, v případě epidemií se nelze obejít bez zásahů ze strany státu. Ty ale musí být vyvážené, koncepční, předvídatelné, jasně odborně i právně podložené a veřejnosti srozumitelně vysvětlené. Místo toho jsme byli svědky chaosu. Covid by měl být mementem i do budoucna. V globalizovaném světě se mohou epidemie šířit snadno, podceňovat nelze ani hrozbu biologických útoků. Mechanismy šíření infekčních nemocí jsou ale dobře prozkoumané, tedy i predikovatelné – je nutno mít připravené plány pro různé varianty a těch se pak držet; zároveň mít pro realizaci těchto plánů k dispozici zdravotnickou i logistickou infrastrukturu. Ta musí být robustní, ale i flexibilní se schopností rychlého doplňování kapacit, protože (podobně jako armáda v čase míru) zůstává v době mezi epidemiemi z velké části jen latentní.