KČ k tématu Společnost a kvalita života

Vraťme důstojnost do české politiky: na Hrad patří král!

Občané českých zemí se svému státu odcizují, přestávají s ním být identifikováni, protože si nemohou vážit těch, kdo stát reprezentují. Ve veřejném prostoru vládne buranství, lež a zbabělost. V každém voleném orgánu nutně musí každý najít osoby, které si tam nepřál, u volby presidenta pak nutně musí část občanů být proti tomu, kdo nakonec zvítězil. Oslabování identifikace se státem zákonitě vede k nerespektování zákonů, neochotě platit daně a k celkovému zhoršování společenské atmosféry. Republika nedává svým občanům nic, nač by mohli být společně hrdi nebo z čeho by se mohli společně radovat. Státní svátky žádný normální občan nikterak neslaví, jediné příležitosti, kdy se lidé společně radují, jsou vítězství sportovní reprezentace. Oproti fungujícím evropským monarchiím vidíme obrovský rozdíl – stačí si připomenout celonárodní radostné oslavy u příležitosti předání trůnu v Nizozemí a v Belgii nebo narození následníka trůnu ve Velké Británii.
Aby se mohli občané se státem znovu ztotožnit, musí být v jeho čele nevolený, dědičný panovník, který bude stát symbolizovat, bude vnímat službu státu jako své celoživotní poslání a nebude mít rozhled omezen horizontem volebního období.