PRAMENY k tématu Stav demokracie v ČR

Politická moc podléhá moci ekonomické a přestává hájit zájmy občanů. Omezování občanských svobod a demokracie se již děje viditelně.

Bezohledné ekonomické a geopolitické zájmy a z toho plynoucí selhání politických elit ovlivňují negativně demokratický proces i občanské svobody. Politická moc podléhající moci ekonomické přestává hájit zájmy občanů a v konečném důsledku často rozhoduje proti zájmům občanů. Omezování svobod a demokracie se dělo nenápadně a postupně. Dnes již vidíme omezování práv a svobod viditelně. Prosazujeme: obnovit politickou suverenitu skrze nezpochybnitelnou nadřazenost Ústavy nad mezinárodními smlouvami; omezit vliv politických stran výrazným posílením územního principu zastupitelské demokracie; zajistit jednoduchý a rychlý mechanismus odvolatelnosti politiků; zajistit jednoduchou možnost vyhlašování referenda občany i politiky; zrušit plošné šmírování občanů a institucí státem; zajistit vyšší ochranu svobody slova; vytvořit podmínky pro názorovou diverzitu v médiích. Podpoříme zavedení průběžného volebního systému cestou decentralizovaných krajských, okresních zástupců jednotlivých subjektů, Pramenů. Správa věcí veřejných bude v rukou kompetentnějších zástupců u těchto regionálních kulatých stolů. Volba a odvolání zástupců je plně v kompetenci členů kulatých stolů. Decentralizujeme moc.