PRAMENY k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Nedostatek kvalitních pracovních příležitostí a adekvátního ohodnocení, daňová zátěž, zneužitelný systém dávek, nesnadné podmínky pro malé a střední podnikání.

Základem efektivní společnosti je, že se vyplatí pracovat. Systém sociálních dávek nemotivuje k hledání práce, ale k zneužívání systému. Spojení velké daňové zátěže a nízkých příjmů vede ke ztrátě životních jistot, perspektivy a k dluhové pasti. Nahrazením všech daní jedinou dosáhneme na minimální základní příjem 5000 korun měsíčně pro každého s odchodem do důchodu v 55 letech s minimální základní rentou ve výši 22000 korun měsíčně. Zrušením daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění dojde k značnému zvýšení čistých příjmů pracujících. Prosazujeme: vzájemnou vyváženost potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů; vytváření pracovních příležitostí za důstojných podmínek a odpovídající mzdy; flexibilní formy zaměstnávání; modely zvyšující odpovědnost zaměstnanců za ekonomiku podniku a modely vlastnictví, které počítají se zaměstnanci jako spoluvlastníky. Vytvoříme podmínky pro regionální ekonomiky, změňme exekuční zákon. Podpoříme soulad pracovního a rodinného života, soudržnost rodiny na národní i lokální úrovni, komunitní život, dostupnost bydlení a funkční změnu důchodového systému. Budeme reflektovat na potřeby a vůli veřejnosti při společném hledání nejlepšího řešení.