Volný blok k tématu Zemědělství a životní prostředí

Chráníme českou půdu. Environmentalismus jako agresivní forma extremismu bude potírán. Láska k přírodě znamená porozumění, nikoli politický aktivismus.

Česká zemědělská půda musí zůstat v rukou českých, nikoli zahraničních vlastníků

Neumožníme její znehodnocování a zástavbu. Odstraněním veškerých dotací zrovnoprávníme dosud znevýhodněné drobné zemědělce a velké zemědělské podniky.

Bez výjimek odmítáme New Green Deal a zelený extremismus

Odstoupíme od Pařížské dohody. Usilujeme o ochranu životního prostředí, proto prosadíme novelu zákona o myslivosti ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou. Environmentalismus je jednou z forem extremismu. Jako extremismus proto bude přísně potírán.

Chráníme přírodu, ne neziskovky

Plně podpoříme boj lesníků s kůrovcovou kalamitou. Průmyslové znečišťování vod, půdy a ovzduší bude přísněji postihováno, je povinností každé generace předat zemi dětem v lepším stavu, než ve kterém ji sama zdědila.

Budeme podporovat rozvoj např. mysliveckých, včelařských, chovatelských či pěstitelských spolků a především dorostu tak, aby se zejména u dětí a mladých lidí pěstovala láska k přírodě založená na jejím porozumění, nikoli na politickém aktivismu.