Volný blok k tématu Stav demokracie v ČR

Svoboda se nedá koupit. Odpovědnost se nedá zdědit. Demokracie se nedá nařídit. Nepřipustíme cenzuru a rozbijeme monopol sociálních sítí. Ne islamismu!

Prosazujeme demokracii bez přívlastků
Takzvaná „liberální demokracie“ nezaručuje rovná práva všech občanů.
Svoboda projevu je v právním státě zaručena a je neomezená
Nepřípustné jsou: omezování svobody a jakákoliv cenzura. Zastavíme státní podporu cenzury halící se do hesla „boj s desinformacemi“, a veškerou finanční i politickou podporu údajným „bojovníkům s desinformacemi a fake news“, kteří jsou velmi často sami autory lží
a hoaxů. Nepohodlná pravda není desinformace.
Odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace.

Ústavně vyloučíme politický islám ze vstupu do soutěže politických stran
Prvky práva šaría a islámského bankovnictví nesmějí pronikat do naší společnosti.