PirátiSTAN k tématu Státní finance

Budoucnost bez zadlužování znamená zodpovědný a udržitelný přístup k veřejným financím, průhledné hospodaření, promyšlené investice i jednoduché a férové daně.

Veřejné finance v Česku jsou nyní dlouhodobě neudržitelné, proto je zásadní ke státní kase nyní přistupovat s rozmyslem. Náš finanční plán konsolidace je cestou k udržitelným rozpočtům, kvalitě veřejné služby i nutnému tempu investic. Chceme rozhýbat ekonomiku postcovidovou pobídkou a udržet výši investic na nejméně deseti procentech výdajů státního rozpočtu. Udržitelnost veřejných financí zajistíme skrze zmrazení běžných výdajů státu, rychlejší růst ekonomiky, úspory a zvýšení efektivity na straně státu, zlepšení zapojení lidí na trh práce, osekání daňových výjimek, zlepšení výběru daní a postupnou digitalizací. Vše dohromady bude znamenat zastropování výdajů i postupný nárůst příjmů, což Českou republiku v roce 2025 přiblíží k vyrovnanému rozpočtu a konsolidaci veřejných financí i bez zvyšování daní a omezování základních veřejných služeb.
Chceme zjednodušit správu daní. Všechny daně a odvody pojistného budou placeny prostřednictvím portálu MOJE daně. Finanční správa považuje poplatníka za svého klienta. Kontroly se nesoustředí na omyly, ale na podvody. Zavedeme systém zpětné kontroly a hodnocení efektivity vynaložených výdajů, což povede k dalším úsporám veřejných peněz.