PirátiSTAN k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Nechme rozhodování blíže lidem a dejme samosprávám volnost. Vraťme venkovu lesk a prosperitu. Naučíme úředníky dělat zakázky tak, jako kdyby nakupovali za své.

Chceme rovnocenný rozvoj všech regionů bez výjimky, dnes se rozdíly mezi nimi zvětšují. Život na venkově může být plnohodnotnou alternativou života ve městě, čemuž napomůže dostupnost služeb, dopravního spojení a rychlého internetu. Vláda bude mít promyšlenou koncepci podpory regionů napříč všemi resorty a bude umět pracovat s daty tak, aby zacílila svou pomoc přesně tam, kde je potřeba. Využijeme fondy EU i státní rozvojovou banku pro účelné investice do smart řešení a lepších podmínek pro lokální podniky a zemědělce. Z toho pak bude těžit i místní ekonomika a služby, takže na venkově se udrží život a mladí a vzdělaní nebudou odcházet. Zabezpečíme udržitelné financování krajů a obcí. Zachováme účelné dotační programy, zvláště pro nejmenší obce, ale jinak pošleme peníze přímo do rozpočtů krajů a obcí, samy nejlépe vědí, kam peníze nasměrovat. Model samosprávy bude odpovídat velikosti obce a umožňovat občanskou participaci. Fungující demokracie na lokální úrovni pozitivně ovlivní demokracii jako takovou, posílí soudržnost společnosti a zeslabí odstředivé tendence. Zvýšíme transparentnost veřejných zakázek, a naopak snížíme celkovou administrativní zátěž pro obce, úřady i dodavatele.