PirátiSTAN k tématu Průmysl a obchod

Čtvrtá průmyslová revoluce je šancí, na které můžeme vydělat všichni. Chceme-li své mzdy přiblížit Západu, musíme modernizovat vlastní hospodářství.

Průmysl 4.0 v podobě prohlubující se digitalizace a automatizace představuje neodkladnou výzvu pro naše hospodářství a společnost. Protože se jedná o celosvětový trend, tak se této změně nevyhneme. Ale pokud k ní přistoupíme proaktivně, můžeme z ní profitovat. Vytvoříme funkční prostředí pro rychlý přenos moderních technologií do výrobní praxe, zajištění potřebných odborných kapacit, znalostí a pružné rekvalifikaci zaměstnanců. Systém vzdělávání bude podporovat rozvoj dovedností jako např. informační gramotnost a inovativnost. Vytvoříme podmínky pro diverzifikaci českého hospodářství směrem k moderním odvětvím – chytré výrobě, chytrému prodeji – tedy i cestě k vyšší přidané hodnotě. Naším cílem je ekonomika tvořená inovativními firmami úspěšnými na dalších trzích, čemuž budou odpovídat jejich zisky a mzdy jejich zaměstnanců. Tyto firmy si přitom ponechají vazbu na svůj region a budou dále přispívat k rozvoji místa, ve kterém vznikly. Chceme také modernizovat energetiku, aby z toho těžil konečný spotřebitel. Chytrá a robustní distribuční a přenosová soustava a moderní zálohování energie promění ČR v „baterii Evropy“ a uhelné regiony budou efektivně transformovat své hospodářství.