ANS k tématu Covid-19

Vakcinace je nezákonná. Nejde o očkování, ale o podání experimentální látky na genové bázi. O pandemii rozhodlo Světové ekonomické fórum, nikoliv WHO!

Nejedná se o očkování v klasickém slova smyslu, a proto nemůže být povinné. Tzv. „vakcína“ proti covidu má jen podmíněné povolení ve smyslu nařízení EU č. 507/2006. Experiment má být ukončen v roce 2030. Pokud je schválení vakcíny podmínečné, není možné k účasti nikoho právně zavázat, protože účast na klinické studii je vždy dobrovolná a účastníci studie mají kdykoliv možnost ji přerušit. Jakýkoliv nátlak – ať už ve zdravotnictví nebo v jakékoliv jiné profesi je nezákonný a porušuje základní práva a svobodu.
Evropskému soudnímu dvoru byly zaslány žaloby proti očkování nezletilých osob a soud se tím v současné době zabývá. U Evropského soudního dvora jsou napadeny všechny licence na očkování. U stávajících licencí se totiž jedná jen o tzv. nouzové schválení. A tyto žaloby budou úspěšné.
Žádáme o zrušení všech systémových nátlaků na očkování. Nejedná se o očkování, a proto by se o něm nemělo vůbec diskutovat.
WHO prohlásila koronavirus COVID-19 za „pandemii“, ačkoliv to může být stav, kdy míra úmrtí na infekci dosáhne více než 12 %. Samotnou pandemii WHO nikdy oficiálně nevyhlásila! Rozhodlo o ní Světové ekonomické fórum, nikoliv WHO!