ANS k tématu Zemědělství a životní prostředí

Dokud budeme členem EU, nelze očekávat, že ČR bude potravinově soběstačná! Základní suroviny musí být produkovány, zpracovány a distribuovány na našem území.

Mít dostatek dostupných zdravých a nutričně hodnotných potravin, je základním právem občana a povinností státu je to zajistit. Zajištění potravinové bezpečnosti, soběstačnosti a dostupnosti je třeba považovat za sektor, který by měl být zcela vyčleněn z tržní ekonomiky a řídit se výhradně potřebou obyvatel. Z tohoto důvodu je možná a žádoucí jeho regulace státními nařízeními, optimalizacemi a podporami (dotacemi).
Za samozřejmou považujeme ochranu trhu před neřízeným dovozem surovin a potravin ze zahraničí.
Soběstačností při produkci potravin se rozumí stav, kdy potraviny, respektive základní suroviny, ze kterých jsou potraviny vyráběné, jsou produkovány na našem území, jsou zde zpracovány, skladovány a distribuovány ke konečnému spotřebiteli – občanům ČR.
Soběstačností ve výrobě potravin se rozumí především produkce základních surovin, které k výrobě potravin slouží a je možné je vyprodukovat a finalizovat do konečného výrobku na území České republiky.
Bezpečností při produkci potravin se rozumí zdravotní nezávadnost potravin a také to, že veškerá nezbytná produkce surovin a vyrobených potravin bude skladována na území ČR!